Skip to content
Kontakt oss med ditt broprosjekt, så utvikler vi de aluminiumløsningene du trenger

Brodekkteknologier i aluminium

Vi tilbyr to brodekkteknologier med aluminium:

  • Isotropisk aluminiumdekk
  • Ortotropisk aluminiumdekk

Begge er testet med utmerkede resultater på brodekkprosjekter i årenes løp. Evalueringer finansiert av U.S. Federal Highway Administration viser at aluminiumdekk er anvendelig i mange broprosjekter.

Aluminium i broer

Gjennomfør flere prosjekter, til lavere kostnad og på kortere tid. Ved rehabilitering og reparasjoner kreves det dessuten færre avbrudd i trafikken.

Aluminiumbro

Aluminiumbroteknologier er sterke alternativer til tradisjonelle stål- og betongkonstruksjoner fordi:

  • Aluminium muliggjør rehabilitering i stedet for utskiftning
  • Metallet kan gjenvinnes både enkelt og lønnsomt
  • Lavere vedlikeholdskostnader fører til lavere livssykluskostnader
  • Lavere egenvekt gjør at gamle broer kan utvides på det eksisterende fundamentet
  • Man sparer tid med forhåndsmonterte alternativer for brodekk eller broutskiftninger
Kontakt oss med ditt broprosjekt, så utvikler vi de aluminiumløsningene du trenger
Fakta om aluminium Innovasjon og forskning/utvikling
System 2000 Groups aluminiumprofilbaserte applikasjon for boreriggen Rowan Norway er både vellykket og inspirerende. Den beskytter de ansatte under borearbeidet og muliggjør 100 prosent boreproduktivitet.

Anbefalt for deg

{{ abstract }}