Skip to content

Bauksitt

Aluminium er det tredje mest utbredte grunnstoffet i jordskorpen. Det finnes mange ulike mineraler. Bauksitt er det råmaterialet som vanligvis brukes til å produsere alumina (aluminiumoksid) for aluminiumproduksjon.

Bauksittforekomstene finnes hovedsakelig i et bredt belte rundt ekvator. Hydros bauksittgruver finnes i delstaten Pará, i den nordligste delen av Brasil. En betydelig andel av Hydros bauksitt bearbeides videre i selskapets egne anlegg, men en del av den selges også direkte til andre selskaper.

Alumina (aluminiumoksid)

Råmaterialet som kreves for å produsere primæraluminium, er alumina, også kalt aluminiumoksid. Det er et hvitt pulver som produseres ved å foredle bauksitt. Det behøves ca. 2 tonn alumina for å produsere 1 tonn aluminium med en elektrolytisk prosess. Alumina brukes også til en rekke andre formål, f.eks. vannrensing og som en tilsetning i ulike prosesser.

Hydro produserer alumina på Hydro Alunorte i Brasil, verdens største aluminaraffineri. En del av det brukes som en basis for Hydros egen aluminiumproduksjon, men mye av det selges til andre selskaper.

Bauksitt Alumina (aluminiumoksid)

Anbefalt for deg