Skip to content

Vi vet at de fleste kostnadene ved et produkt, og miljøpåvirkningen av produktet, blir avgjort tidlig i designprosessen. Med mer enn 1000 ingeniører er kompetanse på aluminium en av styrkene våre. Det er grunnen til at vi ber om å få ta en ekspertrolle når vi samarbeider med våre kunder. Da kan vi sammen redusere miljøpåvirkningen som våre løsninger har på miljøet så mye som mulig – helt fra designfasen.

Nå tilbyr vi deg et nytt konsept. En mer strukturert tjeneste. En dedikert metodikk som vi har utviklet i samarbeid med konsulentene Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA), en del av Drees & Sommers. Vi kaller det Hydro EcoDesign.

Hydro EcoDesign kan hjelpe deg med å lage produkter med økt funksjonalitet og et lavere miljøfotavtrykk.

Last ned Hydro EcoDesign white paper

Hva er Hydro EcoDesign?

Rammeverket for Hydro EcoDesign er basert på prosedyrer og krav. Det sikrer at sikrer blant annet at vi ser på mange mulige innfallsvinkler i arbeidet med å gjøre ditt produkt mer bærekraftig. Vårt team av ansatte, med spesialutdannelse på aluminium, vil kunne ta med seg sin ekspertise innen materialvalg, legeringsytelse, livssyklusanalyse, overflatebehandling og lettvekt.

I tillegg har vårt team også kompetanse på temaer som det å designe for demontering, forettningsmodeller som utfordrer eksisterende markeder, take back-systemer, leverandørkjeder, forbedret emballasje og resirkulering. Flere ideer og konsepter fra en tekning rundt sirkulærøkonomi er også implementert.

Montage of two persons discussing an extruded profile, and an electric car hooked to a charger

Hvordan virker det?

Hydro EcoDesign-prosessen starter med en idéøvelse mellom deg og oss. Målet med denne kreative idédugnaden er å utløse flere ideer og så identifisere de mest relevante og følger opp disse.

En slik helhetlig arbeidsmodell sikrer at vi velger den beste veien mot å utvikle et best mulig produkt, samtidig som vi også tenker på økonomi og kostnader. Samarbeid med EPEA har gjort at vi kan bygge et rammeverk med en partner som har erfaring med materialer, bærekraftig design og produktsertifisering. Hovedpoenget er å sørge for at alle trinn og kriterier har sitt formål, samtidig som vi også minimerer risikoen for grønnvasking.

Hvordan kan Hydro EcoDesign være til fordel for deg?

  • Du får støtte fra våre eksperter til å utvikle grønnere løsninger som er klare for en sirkulær økonomi
  • Du mottar aluminiumløsninger fra Hydro med karbonavtrykk lavere enn gjennomsnittet, og/eller med høyere resirkulert innhold, lengre holdbarhet og bedre ytelse
  • Du mottar et trygt materiale som overholder internasjonale standarder og forskrifter
  • Du kan oppnå bedre resultater i bærekraftige produktsertifiseringsstandarder, konsepter som cradle-to-cradle (C2C – vugge-til-vugge) og miljøsystemer for grønne bygg
  • Du deltar i en idéprosess for å utvikle innovative løsninger – med fokus på en sirkulærøkonomi-tankegang
  • Du kan få tilgang til materiale som er sertifisert i hele verdikjeden av aluminium (ASI-sertifisering*)
  • Du drar nytte av å samarbeide med et globalt selskap som har sterk lokal tilstedeværelse, fordi det å jobbe nær kunden er et sentralt element i en sirkulær økonomi
  • Du vil jobbe med en dedikert partner, som inkluderer bærekraft som en av dens pilarer

hydro_ecodesign_brochure_oct142020_eng_8

Hvilke typer produkter kan EcoDesignes?

I prinsippet kan alle aluminiumløsninger være EcoDesign. Applikasjoner i noen bransjer er spesielt godt egnet, for eksempel i bygg og anlegg, husholdningsartikler og design, og bilindustri.

Last ned Hydro EcoDesign white paper

Hydro EcoDesign - '9 regler'

Åpenhet med kunder og interessenter om våre produkters egenskaper, påvirkning, ytelse og kostnader

Kommuniser kontinuerlig med kunder og leverandører ved siden av prosessen for å finne de beste løsningene, og forklar valgene som tas

Sørg for at materialvalget vurderes opp mot miljømessige og sosiale kriterier gjennom hele livssyklusen

Vis aktsomhet i forsyningskjeden, med respekt for miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold i valg av leverandører og driftsløsninger

Maksimer resirkulerbarheten til produktene og komponentene, samtidig som emballasje og annet avfall minimeres

Forstå kunder og interessenters bekymringer og jobb alltid for å finne gode løsninger – sammen

Forbedring er en kontinuerlig prosess med nytenkning og innovasjon

Gi nødvendig underlag og dokumentasjon som trengs for å tilfredsstille lokale og internasjonale reguleringer

Overvåk prosessen slik at relevante beregninger – som ytelse og karbonavtrykk – i løpet av produktdesignfasen blir sammenlignet og mål opp mot alternativer


*Mer enn 40 av Hydros produksjonsanlegg er ASI-sertifiserte, og flere prosesser pågår. Kontakt oss mer informasjon.

Buzon Pedestal International, et europeisk selskap med hovedkontor i Belgia, benyttet seg av Hydro EcoDesign for å forbedre takrenneprofilene som ble brukt i produktpakken.
Re:Move er en ny, bærekraftig måte å frakte og levere varer for å vekke nytenking rundt urban infrastruktur og mobilitet. Laget i lavkarbon-aluminium, er det resultatet av et Hydro EcoDesign-samarbeid mellom Hydro, Polestar og andre industriledere innen design og e-mobilitet.