Skip to content

Aluminium - gir kjøretøyet rett temperatur

De første radiatorene fra det tyske selskapet Behr ble fremstilt av kopper og var rene mesterverk å se på. Nå er aluminium så godt som enerådende materiale til radiatorer og klimaanlegg i kjøretøyer.

Selskapet Behr har sine røtter i Feuerbach ved Stuttgart, et område med korte avstander til både DaimlerChrysler og Porsche. Det er liksom helt naturlig å finne et selskap som betjener en toneangivende bilindustri i dette landskapet.

Fra sitt tyske utgangspunkt har Behr maktet å følge bilprodusentene videre ut – til selskapet i dag kan levere sine varmevekslere fra i alt fjorten fabrikker. Geografisk finner vi Behr-verk foruten i Tyskland også i Frankrike, Spania, Tsjekkia, Brasil, Sør-Afrika, USA og India. Nylig vedtok Behr å følge utviklingen tettere inn på det kinesiske bilmarkedet gjennom et eget produksjonsanlegg i Shanghai.

Som nevnt har aluminium på det nærmest utradert kopper i bilenes indre og utgjør i dag rundt 80 prosent av materialforbruket i varmeveksler-funksjonene. De resterende 20 prosent er gjerne kunststoff.

- Behr-konsernet har leveranser også til andre deler av transportsektoren, til tog, fly og helikoptre, men hovedområdet er klart automotive, forteller innkjøpssjef Christian Wolf.

Teknisk kontakt

Hydro er i dag den viktigste leverandøren av aluminiummaterialet Behr benytter i sine ulike produkter. For det meste valset, men også ekstrudert aluminium tar veien om Behrs produksjonsanlegg til de ulike bilfabrikkene verden over.

- Det valsede båndmaterialet i ulike legeringer og formater kommer fra verkene i Grevenbroich, Hamburg, spanske Irurzun og i fremtiden også fra Holmestrand, opplyser Hydros salgsansvarlige Pascal Wagner.

For et konsern med en global karakter som Behr er det av betydning å ha tett kontakt innen produktutvikling hos en tilsvarende global leverandør. Aluminiummaterialet som skal benyttes må kunne tåle store påkjenninger og være kvalitetsmessig absolutt på topp. Kontakten på det tekniske området skjer da også gjennom jevnlige møter mellom utviklingsavdelingen hos Behr og representanter for Hydros forskningssentre i Bonn, på Karmøy og de tekniske avdelingene ved de ulike Hydro-verkene.

Christian Wolf peker på at det i produktutviklingen må tas hensyn til ulike standarder i markedene som betjenes. Forskrifter kan variere fra Europa til USA og Asia, det være seg på tykkelse i rørsystemer, styrke, korrosjon osv.
Behrs forskning skjer i hovedsak ved senteret i Feuerbach ved Stuttgart, hvor det også er konstruert en egen vindkanal. Forskning og utviklingsarbeid drives også ved et anlegg Behr overtok fra DaimlerChrysler i Ohio.

Sentrale innkjøp

Behr-konsernet kan notere seg for en jevn vekst og nå inne i en ekspansjonsperiode. Det illustreres godt gjennom beslutningen om å etablere seg i det kinesiske markedet.

- Foruten å følge kundene gjennom en global logistikk, er det uhyre viktig å markere seg som ledende på teknologi, fordi vi har kunder som legger vekt på dette, påpeker Wolf.

Med en global karakter blir likevel innkjøp foretatt sentralt og ikke fra nasjonale leverandører. Aluminium er råstoffet med det mest oversiktlige prisbildet i forhold til de øvrige innsatsfaktorene. I alt kan det dreie seg om et årlig aluminiumsbehov på over 50.000 tonn, som Behr kjøper inn fra de store aluminiumselskapene og ikke minst fra Hydro.

Fortsatt vokser markedet volummessig, ettersom stadig flere biler uansett kategori utstyres med klimaanlegg. I USA har 95 prosent av bilene slike anlegg, i Europa 80 prosent, og spesielt for China ventes det en kraftig økning i årene som kommer.

Skaffe seg totaloversikt

Som innkjøpssjef ser Wolf sin egen jobb i en strategisk sammenheng. Den innebærer mer enn bare å ha oversikt over priser. Det blir en global funksjon, hvor man kan gjøre seg kjent med de ulike kulturene ved verkene, kjenne råstoffene og de markedsmessige forhold og se det hele fra en global synsvinkel.

Det er en klar fordel å kjenne teknologien hos leverandørene og prosessene i eget hus, kort sagt få en totaloversikt. Videre er det en fordel å ha et organisasjonsnettverk og få innspill på materialspesifikasjoner. Sist, men ikke minst må man kunne forhandle:

- I prisforhandlinger må vi ta høyde for at våre leverandørene oppnår en pris som muliggjør videre forskning. Det er vi gjensidig avhengige av, fastslår Christian Wolf.

Recommended for you