Skip to content

Etablerer forskningssamarbeid i Qatar

Hydro og Qatalum er åpne for samarbeid med qatarske universiteter og høyskoler. Det ble slått fast i forbindelse med et aluminiumseminar på Qatar University tirsdag.

Seminaret var det siste arrangementet i forbindelse med grunnsteinsnedleggelsen for Qatalum.

Aluminium er en ny industri for Qatar. Mediene har til nå vært mest opptatt av selve byggeprosjektet, lite eller ingen ting om aluminiums egenskaper og anvendelsesområder. For å skape en bredere forståelse av aluminium, arrangerte Hydro og Qatalum et seminar for studenter og lærere på universitetet.

Sheika Al Mesned, som er rektor på Qatar University, engasjerte seg i debatten etter de tre foredragene og var interessert i resirkulering av aluminium og ikke minst om fremtidige muligheter for samarbeid mellom industrien og universitetet.

Samarbeid

Jan Arve Haugan, leder for teknologiutviklingen i Hydro, varslet at Hydro jobber med å etablere et samarbeid med Qatar Science and Technology Park om å etablere et forsknings- og teknologisenter.

Han opplyste også at Hydro er interessert i å finansiere to studenter fra Qatar gjennom et masterprogram ved Norgest teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim fra høsten 2008.

Hydro har allerede et nært samarbeid med universiteter i Norge, New Zealand, Tyskland, Slovakia og USA. Med Qatalum er det naturlig å innlede et tilsvarende samarbeid også i Qatar, påpekte Haugan.

Moderne løsninger

På tirsdagens seminar på universitetet i Doha innledet Arvid Moss, leder for strategiutvikling i Hydro, om aluminium i bil, og Werner Jäger, leder for teknologiutvikling i Hydro Building Systems, orienterte om aluminium i bygg.

Moderne, intelligente løsninger kunne redusert energiforbruket i bygg i Qatar med 46 prosent, viser beregninger. I tillegg kan man bygge inn solceller i fasadeløsningene, slik at bygg kan bli selvforsynt med energi.

Moss understreket at det er viktig at man ser på hele livsløpet til et produkt.

– Hvis man bare ser på for eksempel energiforbruk og klimaeffekt fra produksjon av primærmetallet, kan man komme til trekke gale konklusjoner og gjøre gale valg, mente han.

Recommended for you