Skip to content

Ferdigstiller Ormen Lange og fører videre en sterk prosjektorganisasjon

Da Hydro lørdag kunne markere den offisielle åpningen av gassfeltet Ormen Lange, var også den siste store olje- og gassoppgaven over for prosjektdirektør Tom Røtjer, som følger med Hydro videre som aluminiumselskap. Mange dyktige prosjektmedarbeidere er overført til StatoilHydro, men Hydros anerkjente prosjektorganisasjon står ikke ribbet tilbake. Tvert imot.

– Vi skal fortsatt kunne gjennomføre store og krevende prosjekter i Hydro, fastslår Tom Røtjer, konserndirektør i Hydro med ansvar for prosjekter.

 
– Etter delingen av prosjektorganisasjonen tidligere i år, i forbindelse med sammenslåingen av Hydros olje- og gassvirksomhet med Statoil i det nye selskapet StatoilHydro, har vi brukt tiden til å rekruttere nye prosjektmedarbeidere i tillegg til de 60 som opprinnelig hørte til området. Nye medarbeidere er rekruttert både fra andre områder i Hydro og eksternt.

– Vi er nå 90 medarbeidere i Prosjekter i Hydro og regner med å være nærmere 100 ved årsskiftet. Med innleide konsulenter vil det totale antallet medarbeidere være rundt 150. Jeg tror det er et riktig tall for oss før vi kjenner den videre utvikling, fremholder Røtjer.

Siste store gassprosjekt

Tom Røtjer, som har vært prosjektdirektør for den Hydro-opererte utbyggingen av Ormen Lange og rørledningen Langeled, har flere ganger betegnet det gigantiske gassprosjektet som en historisk milepæl for norsk industri, Hydro og selskapets lisenspartnere.

Når operatøransvaret for Ormen Lange overføres til Shell fra 1. desember, er det 10 år siden feltet ble påvist av Hydro.

Nitid planlegging lå til grunn for en forutsigbar utbygging. Dyktig leverandørindustri, nært samarbeid med feltpartnere og et tett lokalt eierskap til prosjektet har også vært viktig for en vellykket gjennomføring.

– Med Ormen Lange-utbyggingen har vi utviklet og tatt i bruk banebrytende teknologi for å produsere gass på store dyp under krevende og kalde forhold. Denne utbyggingen kan derfor gi viktige bidrag for andre teknologisk krevende olje- og gassutbygginger i framtiden, sier Røtjer.

Har gitt enestående muligheter

– Vi underslår ikke at Hydros engasjement innenfor olje og gass ga oss unike muligheter til å utvikle høy kompetanse på å lede store og krevende prosjekter. Teknologien er forskjellig for prosjekter til havs og på land, men rutiner, kompetanse på anskaffelse og prosjektstyring er i mangt det samme. Olje- og gassengasjementet har bidratt sterkt til at vi på en bedre måte enn ellers har kunnet utvikle de verktøyene som skal til for dyktig gjennomføring av krevende prosjekter, sier Røtjer.

Han viser også til at Hydro har på plass en svært kompetent organisasjon som nå er kommet langt i arbeidet med det store aluminiumprosjektet Qatalum i Qatar.

– Etter 2010, når Qatalum-anlegget står ferdig, sikter vi oss inn mot nye, spennende oppgaver, fremholder han.

Røtjer viser også til at Hydros prosjektorganisasjon har en betydelig tyngde av medarbeidere som allerede har tilbakelagt hoveddelen av sine år i arbeidslivet.

– Dette har vi tatt hensyn til i rekrutteringsarbeidet. Aldersprofilen gir oss en unik mulighet til å rekruttere yngre medarbeidere, sier han.

Forbereder seg for nye oppdrag

– Hvilke nye, store oppgaver som kommer, vil være et av spenningsmomentene for meg. Mye av min tid vil jeg og min prosjektorganisasjon bruke til å jobbe tett mot Hydros aluminiumvirksomheter og mot selskapets energiområder, for å støtte opp om deres forretningsutvikling og etablere gode og troverdige planer og investeringsbeslutninger.
 
– For meg er det to ting som teller; å kunne levere i tråd med forventningene og å bygge en organisasjon med stolte medarbeidere, avrunder Tom Røtjer.

Recommended for you