Skip to content

Hydro skal lete etter bauksitt i Australia

Hydro har undertegnet en foreløpig avtale med det australske gruveselskapet United Minerals Corporation (UMC) om å undersøke mulighetene for å utvinne bauksitt og produsere alumina i Kimberly i Vest-Australia.

En endelig avtale vil gi Hydro rett til en eierandel på 75 prosent i et eventuelt bauksitt- og aluminaprosjekt. Dette er i tråd med Hydros strategi om å øke selskapets produksjon av primæraluminium og trappe opp egenandelen av alumina, det viktigste råstoffet for framstilling av aluminium.

Arbeidet med å avdekke eventuelle bauksittreserver, og samtidig arbeide for å sikre ytterligere reserver i Kimberly-regionen, vil starte i juli.

Hydro er et ledende, globalt aluminiumselskap med drift i alle fem verdensdeler. Hydro eier og driver aluminiumverket Kurri Kurri i New South Wales i Australia, og verket hadde i 2006 en produksjon på 164.000 tonn primæraluminium og nær 500 ansatte. Hydro er også medier i aluminiumverket Tomago i samme delstat i Australia.

Hydro og UMC vil om kort tid begynne en dialog med lokale myndigheter og interessegrupper i lokalsamfunnene.

United Mining Corporation er et børsnotert gruveselskap i Australia med betydelige bauksittrettigheter i Kimberley-regionen og med aktiviteter hovedsakelig innenfor diamanter, jernmalm og bauksitt. UMC disponerer en rekke tildelte og ikke endelig tildelte leterettigheter i regionen.

Hydro er et ledende energi og aluminiumselskap med 33.000 ansatte i nær 40 land. Etter den avtalte fusjoneringen av Hydros olje- og gassvirksomhet med Statoil, planlagt gjennomført i tredje kvartal, vil Hydro utvikle forretningsmuligheter globalt for å realisere sin strategi om å vokse videre som et norskbasert, internasjonalt ledende aluminium- og kraftselskap.

Hydro leverte i 2006 nær 3,6 millioner tonn primæraluminium, hvorav 1,8 millioner tonn fra dets 11 helt og delvis eide aluminiumverk i Europa, Canada og Australia.

Recommended for you