Skip to content

Qatalum-kontrakt til Hycast

Hycast AS på Sunndalsøra har inngått en intensjonsavtale verdt 217 millioner kroner med det italienske selskapet FATA om levering av støpeutstyr til det nye aluminiumverket som skal bygges i Qatar. Avtalen omfatter prosjektering og leveranse av utstyr for støping av pressbolt og støpelegeringer.

Qatalum eies 50/50 av Hydro og Qatar Petroleum. Aluminiumproduksjonen er planlagt å starte 4.kvartal 2009.

- Leveransene til Qatalum-prosjektet vil engasjere en stor del av Hycasts ressurser de neste to-tre årene, sier prosjektleder Stein Erlend Skei i Hycast.

FATA EPC, som intensjonsavtalen er inngått med, er en divisjon i det italienske selskapet FATA S.p.A , et prosjekterings- og konstruksjonsselskap som har fått ansvaret for byggingen av blant annet støperiet i Qatalum-prosjektet.

I disse dager er det stor aktivitet med prosjektering hos Hycast for å sikre at bedriften kan overholde milepælene i prosjektet. Samtidig er forhandlingene med FATA EPC i sluttfasen om kontrakten som skal regulere gjennomføringen av prosjektet.

Positiv utfordring

Bygging av Qatalums pressboltstøperi starter i april 2008. Første utstyrsleveranse fra Hycast skal være på plass i Qatar desember 2008. Hycast-utstyret blir installert over en periode på om lag et år. Hycasts engasjement i Qatalum avsluttes i februar 2010.

I tillegg til prosjektering og leveranser av støpeutstyr skal Hycast også ha personell i Qatar for ledelse av installasjon og idriftsettelse av eget utstyr. I perioder vil Hycast ha 10-12 personer stasjonert i Qatar.

Qatalum-leveransene har stor betydning for Hycast og vil sysselsette store deler av ressursene i lang tid. Qatalum-leveransen er for Hycast det desidert største prosjektet i selskapets 17-årige historie. Det blir ansett som en meget positiv utfordring for Hycast med så store leveranser til et eksternt selskap.

Sterk kompetanse

Hycast AS eies 100 prosent av Hydro Aluminium og har tidligere hatt størstedelen av sin prosjektportefølje internt i Hydro. Selv om Hydro gjennom sitt eierskap i Qatalum er sluttkunde, vil Hycast AS kun forholde seg til FATA EPC gjennom hele prosjektgjennomføringen.

Sunndal-bedriften Hycast AS ble etablert i 1990 og har i dag 45 ansatte. De fleste er sivilingeniører, ingeniører og teknisk personell med høy kompetanse innen sine fagfelt. Hycast har i tillegg sterk kompetanse innen prosjektledelse og administrative funksjoner, noe som muliggjør gjennomføring av prosjekter av denne størrelsen.

Recommended for you