Skip to content

Aasheim ny leder av Aluminium Metall i Hydro

Hilde Merete Aasheim tar over stillingen som konserndirektør i forretningsområdet Aluminium Metall i Norsk Hydro ASA. Hun erstatter Torstein Dale Sjøtveit i Hydros konsernledelse.

Aasheim (49) har bred industribakgrunn og kommer fra stillingen som konserndirektør og medlem av konsernledelsen i StatoilHydro ASA, der hun har hatt ansvaret for området Konsernstaber og tjenester.

Fra 1986 til 2005 hadde hun en rekke lederstillinger i Elkem ASA. I 2005 ble hun konserndirektør i Hydro med ansvar for organisasjon og lederutvikling, helse, miljø og sikkerhet og samfunnsansvar. Hun ledet den omfattende integrasjonsprosessen i forbindelse med sammenslåingen av Hydros olje- og gassaktiviteter med Statoil og begynte etter fusjonen 1. oktober 2007 å arbeide for StatoilHydro.

Aasheim er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og er statsautorisert revisor.

I sin nye stilling vil hun rapportere til Hydros konsernsjef Eivind Reiten. Hun fratrer sin nåværende stilling i StatoilHydro på et tidspunkt etter nærmere avtale.

Torstein Dale Sjøtveit går fra 1. september over i ny stilling utenfor Hydro. I mellomperioden før Aasheim tiltrer vil Jan Arve Haugan, ansvarlig for teknologi og deleide aluminiumverk i Aluminium Metall i Hydro, fungere som leder av forretningsområdet.

Fra 15. august vil Arvid Moss, ansvarlig for konsernstrategi og forretningsutvikling i Hydro, bli medlem av selskapets konsernledelse. Moss har innehatt en rekke ledende stillinger i Hydro og var prosjektleder for arbeidet som endte med fusjonsavtalen med Statoil i desember 2006.

Pressekontakt
Kontakt: Inger Sethov
Telefon: +47 22532036
Mobil: +47 95022359
E-post: Inger.Sethov@hydro.com

Investorkontakt
Kontakt: Stefan Solberg
Telefon: +47 22539280
Mobil: +47 91727528
E-post: Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you