Skip to content

Hydro støtter årets TV-aksjon til Blå Kors

Hydro bidrar med 500.000 kroner til årets TV-aksjon til beste for Blå Kors' rusforebyggende arbeid og prosjekter i Norge og utlandet.

Midlene fra årets TV-aksjon, som går av stabelen søndag med heldags fjernsynssending i NRK, vil gå til ulike prosjekter som Blå Kors har i Norge for å bistå barn og unge som er rammet av voksnes rusmisbruk.

Aksjonen skal også bidra til at barn utenfor Norges grenser får hjelp gjennom prosjekter blant annet i Ukraina, Brasil, India og Lesotho.

Hydro har gjennom mange år støttet TV-aksjonen som gjennomføres hver høst. Og også i år går inntektene av aksjonen til et formål som Hydro lett kan identifisere seg med og støtte opp om. 

– TV-aksjonen til inntekt for arbeidet som Blå Kors driver, samsvarer godt med Hydros holdning til rusutfordringene. Som industribedrift er vi opptatt av å ivareta et rusfritt og trygt arbeidsmiljø. Det viktigste vil alltid være å forebygge. Dette må vi gjøre innenfor vår egen bedrift, i tillegg til at vi må være opptatt av forholdene i samfunnene rundt oss, sier Hydros kommunikasjonsdirektør Inger Sethov.

– Det er viktig for oss å gi noe tilbake til samfunnene vi er en del av, understreker hun.

  • Blå Kors er en diakonal, felleskristen avholdsorganisasjon som forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Ved siden av forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 34 diakonale virksomheter i 12 fylker i Norge. Organisasjonen har 2.530 medlemmer.

Recommended for you