Skip to content

Konserndirektør Tom Røtjer kjøper aksjer

Konserndirektør Tom Røtjer i Norsk Hydro ASA har 23. oktober 2008 kjøpt 5.000 aksjer i Hydro til kroner 26,53 per aksje. Ny beholdning er 16.532 aksjer.

Investorkontakt
Kontakt     Stefan Solberg
Telefon     +47 22539280
Mobil       +47 91727528
Email       Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you