Skip to content

Testing av neste generasjon

Vårt forskningssenter i Årdal utvikler ny teknologi som vil øke effektiviteten i produksjon av primæraluminium – kort sagt; lavere strømforbruk og renere luft.

Den nye generasjonen av elektrolyseceller – der aluminium blir framstilt – skal nå gjennomgå prøveproduksjon ved Hydros forskningssenter i Årdal.

Blant de nye egenskapene er muligheten for å nytte strømstyrke på opptil 450 kA, økt energiutnyttelse, et mål om strømutnyttelse på 95 prosent eller mer, samt kraftig reduksjon i avgassutslippene – alt for å styrke Hydros konkurranseevne og samtidig verne om miljøet.
 
Elektrolysecellene vil til å begynne med bli drevet med en strømstyrke på mellom 415 og 450 kA. Energiforbruket vil være omtrent 12,9 kWh per kilo aluminium, men det langsiktige målet er å kunne øke energieffektiviteten ytterligere. 

Økt effektivitet

Strømutbyttet vil overstige 95 prosent, mens utslippene av hydrogenfluorid vil bli redusert med 25 prosent til 0,15 kg per tonn produsert aluminium.
 
Til å begynne med vil vi evaluere driften av seks celler for å danne oss et grunnlag for å avgjøre spørsmålet om produksjonstest i større skala.

I løpet av tredje kvartal i 2008 vil teknologiorganisasjonen ta stilling til om de kan anbefale et mer omfattende prøveprosjekt for å undersøke de praktiske fordelene og ulempene med den nye celleteknologien.

Dersom denne organisasjonen, som består av om lag 150 forskere, prosjektingeniører, operatører og laboratorieteknikere, anbefaler at cellene bør testes i større skala, vil et prøveoppsett med rundt 50 nye celler kunne være klar til å produsere aluminium innen utgangen av 2011.

Går alt etter planen, vil et fullskalaprosjekt med de nye elektrolysecellene kunne bli realisert og produksjonen vil kunne starte opp i løpet av 2013.

Recommended for you