Skip to content

Utvikler ny magnesiumteknologi i Porsgrunn

Hydro og selskapet Advanced Metallurgical Group (AMG) har inngått avtale om å utvikle en ny teknologi for framstilling av silika og lettmetallet magnesium med utgangspunkt i det norske mineralet olivin.

Utviklingsarbeidet ventes å ta halvannet år og skal foregå i et pilotanlegg i Herøya Industripark og ved Hydros forsknings-senter i Porsgrunn.

– Den nye teknologien kan gi oss muligheter til å framstille råstoff for magnesiumproduksjon til en vesentlig lavere pris enn tidligere, sier konserndirektør Svein Richard Brandtzæg, som er ansvarlig for teknologiutvikling i Hydro.

– Denne teknologien gir oss dessuten tilgang til silika, som blant annet brukes i produksjon av bildekk. Dette vil kunne bedre økonomien i prosjektet ytterligere, sier han.

Brandtzæg understreker at Hydro bruker betydelige mengder magnesium som legeringsmiddel i aluminium. Langsiktig, sikker forsyning av magnesium til riktig pris er derfor viktig for selskapet.

Nytt partnerskap: SilMag

Hydro har tidligere produsert magnesium i Porsgrunn og i Becancour i Canada, men besluttet å gå ut av denne virksomheten på grunn av konkurransen fra billig kinesisk metall.

Utviklingen av den nye teknologien vil skje i regi av samarbeidsselskapet SilMag, som eies med 50 prosent hver av Hydro og AMG.

Det nederlandske selskapet AMG har spesialisert seg på avanserte materialer, blant annet til bruk i fly-, energi-, elektronikk-, transport- og byggindustrien.

I samarbeidet med AMG om SilMag vil Hydro bidra med selve magnesiumteknologien, som er en videreutvikling av den produksjonsteknologien som tidligere ble brukt i Porsgrunn og i Becancour.

Olivin, et silikat av magnesium og jern, er en vanlig bergart, kjennetegnet ved sin gjennomskinnelighet og olivengrønne farge.

Recommended for you