Skip to content

Årsrapportering 2008: På høyde med utfordringene

- Salgsrekorder og historisk høye aluminiumpriser ble høsten 2008 avløst av en etterspørsel i fritt fall og en aluminiumpris på de laveste nivåer vi har sett på flere tiår. Vi opplevde hvor raskt og med hvilken kraft alt kan snu – og hvor avgjørende det er å agere på det man ser, og ikke på det man håper skal skje, sier konsernsjef Eivind Reiten og påtroppende konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Hydros årsrapportering, som ble publisert på Hydros internettside www.hydro.com fredag.

Hydros 2008-rapportering består av tre separate dokumenter med forskjellig detaljnivå.

- Vi må gjøre alt som må til for å tilpasse oss en virkelighet som er snudd på hodet – og samtidig evne å holde blikket hevet mot der vi vil være når krisen er tilbakelagt, sier Reiten og Brandtzæg i sitt brev til aksjonærene.

Hydros hovedrapport for 2008 er "Annual Report - 2008". Den inneholder detaljert informasjon om Hydros virksomhet, operasjonell drift, finansielle resultater, livskraftig utvikling, eierstyring og regnskaper. Rapporten finnes på engelsk.

I tillegg er det utarbeidet to dokumenter spesielt for utsendelse til aksjonærene; “Årsregnskap og årsberetning – 2008” og “2008 – i korte trekk”. Den første tilfredsstiller kravene til en årsrapport i henhold til norsk lov, mens den andre gir en kort presentasjon av Hydros resultater og utvikling i 2008. Disse rapportene er tilgjengelige både på norsk og engelsk.

www.hydro.com/rapportering2008 er hele innholdet i disse rapportene presentert samlet med noe tilleggsinformasjon. En del av innholdet finnes imidlertid kun på engelsk. Trykte utgaver av rapportene kan bestilles her på www.hydro.com/rapportering2008 og alle delene av rapportene kan lastes ned i PDF-format og skrives ut etter eget valg.

Hydros hovedrapportering om livskraftig utvikling er inkludert i ”Annual Report – 2008” med ytterligere detaljer tilgjengelig på www.hydro.com/rapportering2008.

Aksjonærer som er registrert direkte i Verdipapirsentralen (VPS) vil automatisk få tilsendt trykte utgaver av "Årsregnskap og årsberetning - 2008" og "2008 - i korte trekk". Andre aksjonærer og interessenter kan bestille trykte utgaver av rapportene kostnadsfritt på www.hydro.com/rapportering2008. Distribusjonen av de trykte utgavene vil starte 1. april.

 

IR + media

 

Recommended for you