Skip to content

Ascent Solar åpner ny fabrikk

Solenergiselskapet Ascent Solar Technologies, som er 35 prosent eid av Hydro, kunne tirsdag åpne nye produksjonslokaler og nytt hovedkvarter nær Denver i Colorado i USA.

Ascent Solar framstiller fleksible, tynnfilm-baserte solcellemoduler for en rekke anvendelser, deriblant til bruk i byggsystemer.

Den nye produksjonslinjen har gjennom et år kapasitet til å produsere moduler som til sammen kan generere 30 megawatt. Gjennom de neste to årene vil anlegget sysselsette om lag 200 personer.

Viktig milepæl

– Det er en viktig milepæl å innvie et storskala-anlegg som vil kunne trekke til seg talentfulle medarbeidere og bringe en unik solenergiteknologi ut til markedet på en tid da hensynet til økonomien og miljøet bidrar til å skape stor etterspørsel, sa dr. Mohan Misra, styreleder og administrerende direktør i Ascent Solar under åpningen.

Selskapet samarbeider med sine partnere, deriblant Hydro, om å utvikle byggsystemprodukter der fotovoltaiske moduler for generering av solkraft er integrert i tak, solavskjerming og paneler.

– Det flotte med dette er at alt blir en del av hele bygningsstrukturen, sa Ashu Misra, driftssjef ved Ascent-anlegget. – Det kommer til å utgjøre panelet ditt, markisen din, overbygget på huset ditt...   

Også Richard Erskine, ansvarlig for Hydros enhet for solenergi, understreket at fabrikkåpningen var en viktig begivenhet for Ascent. Han påpekte at det nye anlegget, som ble bygd uten en eneste skade med påfølgende fravær, er i verdensklasse og vil gjøre det mulig for Ascent å produsere mer enn 30 MW av såkalt CIGS-tynnfilm.

CIGS står for "copper indium gallium (di)selenide" og blir brukt i tynne og bøyelige solcellemoduler, mens silisiumbaserte solceller oftest blir benyttet i mer tradisjonelle, stive paneler.

Recommended for you