Skip to content

Flott vannspeil, ny gangvei etter utbedring av Månavassdraget på Rjukan

- Ved å lage terskler i elveleiet har Månavassdraget fått et flott vannspeil uten at vi bruker unødvendig store vannressurser som ellers kunne gått til kraftproduksjon. På den måten har vi laget en løsning som både er energieffektiv og bra for miljøet på Rjukan, sier kraftverksjef Pål Thorud i Hydro.

Tersklene i elva er etablert fra Brua ved Eldres hus og ned til Bjørn Myhres plass. Bildene ovenfor viser vannspeilet i elva før og etter utbedringen av vassdraget.

Turgåere på Rjukan kan også glede seg over at Hydro har laget to turveier på til sammen en kilometer i området ved Månavassdraget. Her kan man nå spise medbrakt niste samtidig som man nyter utsikten til Måna fra en av de nyetablerte sitteplassene som Hydro har laget langs elveleiet.

Også fisken har fått bedre kår, etter at Hydro har tilrettelagt for dypere vann i den nye bekken som er etablert langs elva.

I samarbeid med Tinn kommune har Hydro også ryddet i elveleiet og i skråningen langs Månavassdraget. Dermed har landskapet langs vassdraget blitt mye åpnere, noe som har ført til at også Hydros flotte administrasjons- og driftsbygninger på Rjukan kommet mer til sin rett i landskapet.

Utbedringsarbeidene er et resultat av en samarbeidsavtale som Hydro og Tinn kommune inngikk i 2007, og Thorud legger stor vekt på hvor viktig det har vært å ha et godt samarbeid med kommunen om tiltaksarbeidene ved Måna.

- Sammen har vi kommet frem til løsninger som er hensiktsmessige både i forhold til ressursforvaltning og det estetiske utrykket langs Måna, sier Thorud.

Recommended for you