Skip to content

Hydro åpner energinøytralt bygg i Tyskland

Hydro, som er Europas ledende aluminiumselskap og en global leverandør av avanserte byggsystemer, åpnet tirsdag et fullt ut energinøytralt bygg i Ulm i Sør-Tyskland, der selskapets nyeste teknologiske løsninger for energieffektive bygninger blir demonstrert.

Om lag 40 prosent av Europas energiforbruk går til bygninger – mest til oppvarming og avkjøling. EU og nasjonale myndigheter i flere land, deriblant Norge, går derfor inn for tiltak som er myntet på drastisk å redusere dette kraftforbruket for å spare energi og kutte utslipp av klimagasser.

Bro over teknologigapet

– Med åpningen av "Wicona Test Center" i Ulm viser vi at vi allerede har klart å bygge bro over teknologigapet mellom dagens energiintensive bygninger og visjonen om morgendagens energinøytrale bygg, sa Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg under den høytidelig åpningen. Wicona er et av Hydros merkevarer for byggløsninger. 

– Hydro har et mål om å lage løsninger som gjør at bygninger ikke bare kan produsere den energi de selv trenger, men også levere overskuddsenergi til nettet. Disse bygningene skal være bra for miljøet, bra for lommeboka og bra for menneskene som bor og arbeider i dem, sa Brandtzæg.

Viktig skritt i riktig retning

Brandtzæg understreket at han ønsket strengere myndighetskrav til energibruk i bygninger velkommen.

Han fikk støtte av lederen i miljøvernorganisasjonen ZERO, Einar Håndlykken, som sammen med en rekke andre eksperter på energinøytrale bygg – fra blant annet EU-kommisjonen, FNs energiprogram (UNEP) og tyske og amerikanske universiteter – foredro på et seminar som Hydro arrangerte for å markere åpningen av det nye testsenteret.

– Bygninger er en av de største kildene til klimagassutslipp internasjonalt. Bygninger som er helt uten utslipp, og som til og med produserer mer energi enn de forbruker, slik Hydros testsenter i Ulm gjør, er et viktig skritt i riktig retning. Vi håper det ikke er lenge til bygg som dette er vanlige, og ønsker å bidra til at dette kan skje, sa Håndlykken.

Aluminium en viktig del av klimaløsningen

Bygget i Ulm, som er et testsenter for Hydros energieffektive fasadeløsninger, har et energiforbruk på under 40 kWh per kvadratmenter i året. Energiforbruket dekkes inn over året gjennom kraftproduksjon fra solceller og et avansert varmepumpesystem, som gjør at bygget i perioder produserer mer energi enn det bruker. Til sammenlikning har konvensjonelle bygninger som reises i Europa i dag, et energiforbruk på om lag 100 kWh per kvadratmeter.

– Det er viktig at vi klarer å redusere energiforbruket i bygg dersom vi skal lykkes i kampen mot global oppvarming. Med dette svært energieffektive bygget og dets energieffektive fasadeløsninger i aluminium viser Hydro at aluminium kan være en viktig del av løsningen for å redusere energiforbruk og utslipp av klimagasser. Den beste energien er jo tross alt den vi ikke bruker, sa politisk rådgiver Jarand Felland i Olje- og energidepartement under åpningen.

  • Hydro er en global leverandør av aluminium og aluminiumprodukter. Med basis i Norge har selskapet 23.000 ansatte i 40 land og er aktive på alle kontinenter.
  • Hydros merkevareselskaper innenfor byggsystemer – Wicona, Technal, Domal og Alumafel – tilbyr et bredt spekter av aluminiumbaserte systemer; vinduer, dører, kledningsvegger, fasader, gelendere, takvinduer og solcellesystemer.
  • Hydros forretningsområde Valsede Produkter er også en ledende leverandør til byggsektoren, med ulike produkter med basis i aluminiumbånd og -plater.

Recommended for you