Skip to content

Hydro åpner resirkuleringssenter i Alunorf

Hydro åpnet idag et resirkuleringssenter med en kapasitet på 50.000 tonn skrap i tilknytning til Alunorf i Neuss, Tyskland. Med dette har Hydro kapasitet til å resirkulere 150.000 tonn aluminiumskrap per år i Tyskland. Fra skrapet produseres avanserte kvalitetsprodukter av aluminium. Resirkulering bidrar i betydelig grad til å redusere utslipp av klimagasser.

Smelteovnen i Alunorf er den tredje Hydro har installert på like mange år. Alunorf er verdens største valseverk, og har også verdens største kapasitet til omsmelting av aluminium. Selskapet er eiet med like store andeler av Hydro og Novelis.

Investeringen i det nye anlegget er på nær 140 millioner kroner (16,6 millioner Euro). Når Alunorf på denne måte utvider sin virksomhet til å omfatte resirkulering vil det gi verket et mer sammensatt råstoffgrunnlag og dermed gjøre det mer robust.

Alunorf produserer valseblokker og valsede produkter som blir videreforedlet i Hydros anlegg i Grevenbroich, som leverer produkter og løsninger for emballasje, bygg, bil, transport, trykking og maskiner og utstyr.

Resirkulering krever bare ca. fem prosent av den energien som det som går med til å produsere primæraluminium. Den resirkuleringen som vil finne sted i det nye anlegget vil derfor spare energi som tilsvarer ca. en million tonn reduserte CO2 utslipp, beregnet ut fra gjennomsnittet for europeisk aluminiumproduksjon.

Christa Thoben, minister for økonomi, små og mellomstore bedrifter og energi i Tysklands største delstat Nordrhein Westfalen, foresto den offisielle innvielsen av anlegget, sammen med konserndirektør Oliver Bell, leder for Rolled Products i Hydro.

Thoben berømmet Hydro og Alunorf for deres bidrag til såvel klimatiltak som økonomisk vekst i regionen.

- Aluminium bidrar til viktige produkter som samfunnet trenger, og samtidig til miljøvennlige løsninger, understreket Bell i sin tale.

- Aluminium kan bli resirkulert igjen og igjen, og er å regne som energi i fast form. Derfor skulle politikken støtte resirkulering på samme måte som den støtter fornybar energi, fastslo Bell.

Hydros nye resirkuleringsenter i Alunorf består av to fabrikkhaller på tilsammen 5.600 kvadratmeter. Senteret har bidratt til 25 nye arbeidsplasser.

Den moderne teknologien inneholder energigjenvinning fra lakk og maling som brennes av skrapet og blir brukt til å varme smelteovnen, samt annen energigjenvinning, gassrensing og gjenbruk av avfall og skrap fra prosessen.

Recommended for you