Skip to content

Hydro viderefører samarbeidet med Amnesty International Norge

Hydro har siden 2002 hatt en samarbeidsavtale med Amnesty International Norge. Nylig møtte representanter fra Amnesty Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg, som viderefører samarbeidet.

– Amnesty International er en viktig sparringpartner for oss, der vi kan diskutere dilemmaer vi møter i vår virksomhet på en konstruktiv måte. Hovedmålet for oss i avtalen er at Amnesty skal sette oss bedre i stand til aktivt å ivareta og fremme menneske-rettigheter, sier Brandtzæg.

Gjennom avtalen med Amnesty International Norge bidrar Hydro med 750.000 kroner i årlig støtte. Amnesty International stiller med foredragsholdere og kurs i dilemmahåndtering relatert til menneskerettigheter for Hydro-ansatte.

Å øke bevisstheten

– Hydros intensjon er å øke bevisstheten omkring og kompetansen på menneskerettigheter i selskapet. Amnesty International har gjennom avtalen bidratt med opplæring av våre medarbeidere, forteller Brandtzæg.

Politisk rådgiver Beate Ekeløve-Slydal i Amnesty International Norge har hatt den daglige kontakten med Hydro.

– I et slikt samarbeid er det viktig for oss å være uavhengige av selskapet, og det er ingen beskyttelse mot et kritisk søkelys. Likevel er det svært interessant for oss å kunne møte Hydro og diskutere konkrete problemstillinger, der vi direkte kan gi innspill på hvordan selskapet kan håndtere sine utfordringer, sier hun.