Skip to content

Innkalling til generalforsamling 2009

Aksjeeierne i Norsk Hydro ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen finner sted på Norsk Hydro ASA hovedkontor på Vækerø, Drammensveien 260, 0283 Oslo. tirsdag 5. mai 2009 kl. 17.00.

Aksjonærer som ønsker å møte bes melde dette snarest på vedlagte påmeldingsskjema til følgende adresse:
DnB NOR Bank ASA
Verdipapirservice
0021 Oslo
Telefaks +47 22 48 11 71

Påmelding kan også skje elektronisk via selskapets hjemmeside http://www.hydro.com/registrer eller elektronisk via VPS Investortjenester.
Påmeldingsskjemaet må være DnB NOR Bank ASA i hende senest kl. 12.00 mandag 4. mai 2009.

Recommended for you