Skip to content

Energieffektivt bygg går i pluss

Siden Hydro i mars i år startet å måle energiproduksjon og -forbruk ved selskapets tyske testsenter for energieffektive fasadeløsninger, har bygget produsert godt over fire ganger så mye strøm som det bruker.

Testsenteret som ligger i Bellenberg nær Ulm, halvannen times kjøretur fra Stuttgart i Tyskland, er tilknyttet det tyske kraftnettet og produserer nå fornybar energi til tyske strømforbrukere.

Bygningen har svært energieffektive fasadeløsninger og produserer energi med varmepumpe og integrerte solceller.

Siden målingene startet opp i mars, har det moderne bygget produsert hele 27.000 kWh, mens forbruket ikke har vært på mer enn 6.000 kWh.

I den samme perioden har testsenteret i Ulm solgt strøm for om lag 80.000 kroner, og strømproduksjonen ved senteret har dermed blitt en liten inntektskilde.

Viser potensialet

Langt viktigere er det likevel at testsenteret synliggjør potensialet for å redusere energiforbruk og klimautslipp fra bygg.

– Bygninger utgjør 40 prosent av verdens energiforbruk. Dersom man skal løse klimaproblemene er man helt nødt til å gjøre noe med energiforbruket i bygninger, sier Lars Hauk Ringvold, som leder Hydro Building Systems. 

– Testsenteret i Bellenberg viser at det er fullt ut mulig å bygge energinøytrale bygg med dagens teknologi, sier Ringvold.

Han er samtidig påpasselig med å påpeke at målingene bare har pågått i sommerhalvåret, og at de derfor ikke gir et helt riktig bilde av byggets energibalanse over året.

Fire byggmerkevarer

Hydro Building Systems består av merkevarene Wicona, Technal, Domal og Alumafel.

Testsenteret i Bellenberg blir benyttet til å teste Wiconas vinduer, dører og fasadeløsninger.

Senteret ble offisielt åpnet i fjor sommer av daværende politisk rådgiver Jarand Felland i Olje- og energidepartementet og Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Recommended for you