Skip to content

Fornybart hat-trick fra Hydro

Hydro planlegger første spadestikk på Holsbru-prosjektet til høsten. Samtidig har selskapet levert konsesjonssøknad for ytterligere to vannkraftprosjekter i Sogn. Til sammen vil de tre prosjektene øke Hydros kraftproduksjon med om lag 300 GWh.

– Vi har mange spennende planer for våre vannkraftanlegg de nærmeste årene, sier Hydros konserndirektør for Energi, Ola Sæter.

Målet er å øke vannkraft-produksjonen med ti prosent. Med kraftprosjektene i Sogn tar Hydro tre viktige skritt i retning for å oppnå dette.

I tillegg til Holsbru-prosjektet i Tyin i Sogn har Hydro søkt om konsesjon for å bygge ut et kraftverk på Øyane og et pumpekraftverk på Ilvatn, begge to i Fortunsdalen i Sogn.

De to kraftverkene i Fortun vil gi henholdsvis 98 og 113 GWh, mens Holsbru-prosjektet vil øke selskapets kraftproduksjon med 84 GWh.

Hydro er i dag Norges nest største produsent av vannkraftenergi med en gjennomsnittlig kraftproduksjon på 9,4 TWh i året.

Recommended for you