Skip to content

FoU-arbeidet i HyCore på is

Hydro og det belgiske selskapet Umicore har besluttet å legge forsknings- og utviklingsarbeidet i samarbeidsselskapet HyCore på is.

HyCore, som har hovedkontor i Porsgrunn, har arbeidet med å utvikle en ny teknologi for superrent silisium til bruk i solceller.

Årsaken til at forsknings- og utviklingsarbeidet legges på is, er at det er stor usikkerhet knyttet til den videre teknologiutviklingen. I tillegg er solenergimarkedet overforsynt med supperrent silisium.

HyCores styre vil nå vurdere hvordan selskapet skal drives videre.

Recommended for you