Skip to content

Hydro deltar i ordning med energiopsjoner

Hydro sendte tirsdag inn tilbud på energiopsjoner til Statnett. Ved å delta i ordningen med energiopsjoner kan store kraftkonsumenter som Hydro være med å redusere sannsynligheten for rasjonering ved en svært anstrengt kraftsituasjon.

Ordningen med energiopsjoner innebærer at kraftkonsumenter legger inn bud på kraftreserver som Statnett kan benytte seg av dersom kraftsituasjonen tilsier at det er nødvendig. Energiopsjonene vil dekke reelle kostnader og tap dersom selskapet må redusere produksjonen av aluminiumprodukter. 

For å produsere aluminium er man avhengig av stabil og sikker tilgang på kraft.

I en svært vanskelig kraftsituasjon har Hydro likevel tilbudt seg å iverksette ekstraordinære tiltak for å redusere kraftforbruket ved aluminiumverket i Sunndal med inntil 15 prosent.

Full nedstengning av produksjonen vil ikke være aktuelt.

Fristen får å sende inn tilbud på kraftreserver gikk ut tirsdag 9. februar. På bakgrunn av disse tilbudene skal Statnett vurdere hvilke av kraftkonsumentene de ønsker å inngå avtaler om energiposjoner med.

Hydro aluminiumverk i Norge deltar også aktivt i Statnetts øvrige systemer for til en hver tid å skape balanse i forholdet mellom kraftproduksjon og kraftforbruk.

Under den strenge kuldeperioden i januar reduserte selskapet derfor flere ganger strømforbruket ved aluminiumverket i Sunndal.

Produksjon av aluminium krever stabilitet og jevn tilførsel av strøm. Forbruksreduksjonene i Sunndal varte derfor ikke mer enn om lag en time av gangen.

 

Recommended for you