Skip to content

Hydro støtter NTNU med professorat og utstyr

Hydro vil finansiere et toårig professorat og bidra med vitenskapelig utstyr som en markering fra selskapets side av 100 års jubileet for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

Hydro er en av NTNUs viktigste samarbeidspartnere i norsk næringsliv.

– Gjennom flere tiår har vi samarbeidet tett med NTNU. Universitetet har bygd opp en posisjon som det verdensledende forskermiljøet innenfor aluminium, noe som igjen bidrar sterkt til at vi kan videreutvikle vår teknologi til å bli stadig mer effektiv og stadig mer klimavennlig, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Når en av Norges viktigste utdanningsinstitusjoner nå fyller 100 år, ønsker Hydro å markere dette med å bidra til opprettelsen av et nytt professorat og midler til innkjøp av vitenskapelig utstyr innenfor fagområdet for aluminium.

– Vi håper dette bidraget gir NTNU mulighet til å videreutvikle sin ledende posisjon innenfor aluminium, og at det helt spesielle forholdet mellom NTNU og Hydro styrkes ytterligere i årene som kommer, sier Brandtzæg.

Hydro vil gjennom to år finansiere et professorat i aluminium størknings-metallurgi, som er et meget viktig fagfelt for videreprosessering av primæraluminium til aluminium-produkter, samt innenfor støpe-legeringer og resirkulering.

Det nye professoratet vil være et viktig bidrag til forskning og utvikling for store deler av Hydros virksomhet.

Foruten selve professoratet, vil Hydro støtte NTNU med en million kroner til innkjøp av vitenskapelig utstyr, slik at fagfeltet har nødvendig teknisk materiell når professoratet er etablert.

Recommended for you