Skip to content

Hydros anlegg for aluminiumrør i Michigan lagt ned

Hydro har lagt ned produksjonen og lukket dørene ved selskapets anlegg for presisjonsrør i aluminium i Michigan i USA. Nedleggingsprosessen, som begynte i fjor, er dermed komplett. Med dette er 70 år med produksjon i Adrian kommet til en slutt.

Blant oppgavene knyttet til nedleggingen var overføring av aluminiumprodukter og produksjonsutstyr fra anlegget i Adrian til Hydros to andre fabrikker for presisjonsrør i Nord-Amerika – i Florida og i Mexico. Adrian-fabrikken hadde sine siste produktleveranser i forrige uke.

Nedriving av byggene og opprydding vil starte umiddelbart, med resirkulering av så mye avfall som mulig. Fabrikksjef Greg Hall, som er ansvarlig for oppryddingsprosessen, venter at arbeidet vil pågå fram til september.

Hydro har donert eiendommen til bydistriktet for utvikling til framtidig bruk. − Bydistriktet har ingen aktuelle planer på bordet for eiendommen, men vi ønsker å være en god samfunnsborger ved å fjerne alt på tomta og gi bort eiendommen i en ordentlig stand, sier Hall.

Skikkelig prosess

Hydro besluttet i mars fjor å legge ned presisjonsrøranlegget i Michigan og konsolidere den nordamerikanske virksomheten innenfor presisjonsrør i aluminium. Årsaken var den svært krevende markedssituasjonen, særlig i bilindustrien. Da beslutningen ble fattet, hadde Adrian om lag 120 ansatte.

Salvador Biosca, som leder Hydros forretningssektor Precision Tubing, forteller at nedleggingsprosessen, deriblant overføring av produksjonsutstyr, har blitt gjennomført på en skikkelig måte.

− Nedleggelsen har ikke påvirket våre kunderelasjoner. Faktisk fortsatte vi driften i Adrian noe lenger enn opprinnelig planlagt for å gi trygghet for våre kunder, sier han.

Anlegget i Adrian ble etablert av Bohn Aluminum & Brass i 1939. Virksomheten besto til å begynne med av produksjon av magnesiumdeler til flyene som Franklin D. Roosevelt og USA brukte i sin krigsinnsats. Hydro kjøpte anlegget fra Bohn i august 1990.

Hydro er global markedsleder på varmevekslere i aluminium til bilindustrien og andre bruksområder, for eksempel til klimaanlegg. Selskapets sektor for presisjonsrør har om lag 1.200 ansatte ved produksjonsanlegg i Asia, Europa, Nord-Amerika og Sør-Amerika.

Recommended for you