Skip to content

Én familie – og 1.100 årsverk i Hydro

Ved utgangen av juli slutter Lars Erik Eriksen i Hydro. Han tilhører fjerde generasjon Eriksen i selskapet og er den siste av vel 30 etterkommere etter sagmester Kristoffer Eriksen som har jobbet for Hydro.

De aller fleste i Eriksen-familien har hatt sin jobb på Notodden. Det var hit Kristoffer kom fra Horten i 1907. Når det nå er satt punktum for Hydro på Notodden, er Eriksen-epoken over.

Familietreff på jobb

Eriksen-slekta har lagt ned mer enn 1.100 årsverk i Hydro. Bredden i jobber som de har hatt, er også imponerende.

Det fremgår ikke minst av et familiebilde som Lars Erik har, tatt ved Hydro-porten på Notodden for vel 30 år siden. Det første en ung Lars Erik den gang møtte på vei til jobben og stemplingsuret, var en av sine egne, Børre Eriksen i uniform – for Børre jobbet i portvakta. Vel innenfor porten kunne veien gå i ulike retninger; onkel Thore jobbet på Regnskap, Kristoffer på Sekken, Arne og Per gjennom mange år på Laminaten, Aage og Reidar på Plateverkstedet. Og Willy, som var far til Lars Erik, hadde de fleste av sine mange år i Hydro enten på sekkefabrikken eller på maskinverkstedet.

Spennvidden gjenspeiler at Hydro på Notodden allerede fra årene etter krigen mer og mer ble en tjenesteyter og vedlikeholdsenhet for fabrikkene på Herøya, Rjukan og i Glomfjord, og det ble utviklet nye virksomheter, som ledd i omstilling. Dagens aktører i Hydroparken er et 60-tall ulike virksomheter med mer enn 400 ansatte. Noe av dette er virksomheter som i tidligere tider var en del av Hydro.

42 år i Hydro

Etter 42 års tjeneste er Lars Erik ikke bare den siste Eriksen; han er også den aller siste Hydro-ansatte på Notodden. Han begynte å jobbe i Laminat-fabrikken i 1969. Senere har han jobbet på maskinverkstedet, på Trykkeriet, i Reiseregnskap og på Dokumentsenteret.

Han forteller at det var et naturlig førstevalg å søke jobb i Hydro for en som så å si vokste opp med selskapet. I unge år var det selvsagt at sommerens ferietur enten gikk til Frøystul eller til Hydrostranda.

Sistnevnte var så populær at det gikk år mellom hver gang en fikk tildelt hytte. Men Hydro-folk fortvilte ikke, for Hydrostranda hadde også en utmerket campingplass der ansatte kunne slå opp telt for en uke eller så. – Også det syntes vi var fin ferie, forteller Lars Erik.

Med i idretten

Interessen for idrett og bedriftsidrett har vært en fellesnevner for mange i Eriksen-slekta.

– Mye var veldig annerledes om vi går noen tiår tilbake. Fra Hydro på Notodden kunne vi stille med flere lag både i håndball og fotball. Idretten var en naturlig forlengelse av jobben, forklarer Lars Erik.

Den første Eriksen i Hydro, sagmester Kristoffer Eriksen, jobbet ved Notodden salpeterfabriker fram til 1934. Kristoffer hadde fem sønner; Erik, Lars, Konrad, Oscar og Henry. Disse jobbet til sammen 238 år i Hydro. Lars og Konrad var tildelt Kongens fortjenstmedalje.

Også to døtre, Ingrid og Borghild, og etterkommere etter dem, har arbeidet i Hydro. Neste generasjon kom til å bestå av 17 med lang fartstid i selskapet. Mest kjent av disse er nok Aage Eriksen, som hadde en strålende karriere på brytematta, blant annet med olympisk sølvmedalje i London i 1948.

Recommended for you