Skip to content

Ferdigstillelse av kraftverk forsinker Qatalum-oppstart ytterligere

Qatalum, samarbeidsselskapet mellom Qatar Petroleum og Hydro, opplever ytterligere forsinkelser mot å nå full produksjon på grunn av utfordringer med å sette i drift kraftverkets dampturbiner. Qatalum, som nå produserer med 70 prosent kapasitet, forventes å nå full produksjon innen utgangen av tredje kvartal i år.

Videre oppstart av aluminiumproduksjonen er avhengig av vellykket oppstart og funksjonstesting av de to dampturbinene, som i den reviderte planen for ferdigstillelse gjør Qatalum i stand til å nå full produksjon ved utløpet av tredje kvartal 2011.

I henhold til gjeldende oppstartsplan skulle Qatalum nå full 585.000 tonn per år produksjon fra juni 2011. I dag er 490 av totalt 704 celler i drift, noe som representerer rundt 70 prosent av total kapasitet. Cellene som er i drift, produserer godt og i henhold til spesifikasjonene.

Kraftverket blir bygd som et nøkkelferdig anlegg for Qatalum av et konsortium mellom General Electric (GE) og Dosaan. Det er nå betydelig forsinket sammenliknet med den opprinnelige prosjektplanen.

Under ferdigstillelse av kraftverkets dampturbiner er det i løpet av mai og inn i juni identifisert flere tekniske forhold som har forsinket overtakelsesprosessen. GE/Doosan er i ferd med å rette disse forholdene, og Qatalum venter å ta over den første av de to dampturbinene for permanent drift i løpet av kort tid. Qatalum har så langt bare overtatt fire gassturbiner med tilhørende støttesystemer for permanent drift.

Etter at den første dampturbinen er overtatt, vil videre oppstart av aluminiumproduksjonen fortsette til et nytt nivå blir nådd. På dette tidspunktet vil den siste dampturbinen bli faset inn, før oppstarten fortsetter mot full produksjon og alle 704 celler i drift. Det vil i den videre oppstarten også bli tatt hensyn til den varme sommerperioden i Qatar.

Hydro vil gi en oppdatert status for kraftverket og videre produksjonsoppstart 26. juli, i forbindelse med resultatframleggelsen for andre kvartal 2011.

IR + media

Recommended for you