Skip to content

Generalforsamlingen vedtar utbytte på 0,75 kroner per aksje

Generalforsamlingen i Norsk Hydro ASA godkjente i dag alle de foreslåtte postene på agendaen, inkludert forslaget om utbytte på 0,75 kroner per aksje.

Utbyttet blir utbetalt 18. mai 2011 til de som er registrert som aksjonærer per 9. mai i Verdipapirsentralen (VPS). Aksjen blir notert eksklusive utbytte fra og med 6. mai.

Protokollen fra generalforsamlingen er vedlagt.

Recommended for you