Skip to content

Hydro selger eierandel i aluminaraffineriet Alpart på Jamaica

Norsk Hydro ASA har i dag inngått en avtale om å selge sin 35 prosent eierandel i det jamaicanske bauksitt- og aluminapartnerskapet Alumina Partners of Jamaica (Alpart) til Rusal for et kontantvederlag på 250 millioner kroner (46 millioner amerikanske dollar).

– Hydro kjøpte Vales bauksitt- og aluminavirksomhet i Brasil tidligere i år, inkludert verdens største aluminaraffineri og høykvalitets bauksittressurser, en vesentlig forsterkning av Hydros posisjon i aluminiumverdikjeden. Etter oppkjøpet er eierandelen på 35 prosent i Alpart mindre strategisk for Hydro, sier konserndirektør Johnny Undeli, ansvarlig for forretningsområdet Bauksitt & Alumina i Hydro.

Transaksjonen ventes sluttført i oktober, og en positiv effekt på om lag 400 millioner kroner forventes regnskapsført i Hydros resultat for tredje kvartal 2011.

Alpart har produksjonskapasitet på om lag 1,65 millioner tonn alumina per år og ble etablert i 1953. Hydro ble eier av 35 prosent i 1989. Rusal vil eie 100 prosent av Alpart etter at avtalen er sluttført. Driften i bauksittgruven og aluminaraffineriet på Jamaica ble midlertidig nedstengt i 2009 på grunn av overkapasitet i aluminamarkedet. Anlegget er fortsatt nedstengt.

Etter salget av Alpart har Hydro eierinteresser i følgende bauksitt- og aluminavirksomheter, alle i Brasil:

  • 60 prosent i bauksittgruven Paragominas med årlig kapasitet på 9,9 millioner tonn, økende til 100 prosent i 2015. En planlagt ekspansjon for å levere bauksitt til aluminaraffineriet CAP vil øke Paragominas' kapasitet til 15 millioner tonn.

  • 5 prosent i bauksittgruven MRN med årlig kapasitet på 18 millioner tonn, og kjøpsavtaler for Vales 40 prosent eierandel i gruven.

  • 91 prosent i aluminaraffineriet Alunorte med årlig kapasitet på 6,3 millioner tonn.

  • 81 prosent i aluminaraffineri prosjektet CAP med innledende årlig kapasitet på 1,86 millioner tonn og ekspansjonspotensiale til 7,4 millioner tonn.

I tillegg har Hydro en kjøpsavtale med Rio Tinto på 0,5 millioner tonn alumina i Australia som varer til 2030. Avtalen tillater volumøkninger på forskjellige tidspunkter under avtalens løpetid.

IR + media

Recommended for you