Skip to content

Kinesisk lykkedag – og Hydro ekspanderer

Hydro skal utvide sin virksomhet i Suzhou for å bidra til å dekke den økende lokale etterspørselen etter ekstruderte aluminiumprodukter og aluminiumløsninger med høy verdi. Utvidelsen går som planlagt, og en klype kinesisk hell er også en del av planen.

Hydro arrangerer 16. september en formell seremoni med grunnstensnedleggelse og fyrverkeri for det nye ekstruderingsanlegget i Kina.

− Tallene seks og ni – for september måned – er lykketall i kinesisk kultur, fordi de høres likedan ut som ord med positiv betydning, sier Bruno Frederix. − Vi vil gjerne ha hellet med oss.

Frederix er ansvarlig for den delen av investeringsprosjektet som gjelder generell ekstrudering, og senere vil han også bli administrerende direktør for virksomheten. − Vi ønsker å produsere den første barren i august 2012 – en måned før skjema, sier han.

Den andre ekstruderingspressen, som skal starte produksjonen noen måneder før, vil være del av den eksisterende virksomheten for presisjonsrør. Dette anlegget åpnet i mai 2005, og leverer varmevekslerkomponenter og -systemer til bilindustrien og andre bransjer, så som avkjøling og klimaanlegg til boliger.

Hydros investering på 315 millioner kroner dekker to nye ekstruderingspresser, inkludert installasjon, konstruksjon og tilleggsutstyr. En av de nye linjene vil brukes til varmevekslerkomponenter og
-systemer, mens den andre vil betjene industrikunder som krever tilleggstjenester som fabrikasjon. Det øvre prissegmentet i byggebransjen er ett eksempel.

Satser på samfunnsansvar og HMS

Hydro følger opp en plan for involvering av interessegrupper som legger vekt på selskapets prinsipper for samfunnsansvar. Planen omfatter entreprenører og leverandører. De viktigste leverandørene har allerede undertegnet erklæringer om at de vil følge disse prinsippene, og de vil også bli revidert.

Frederix tilføyer at Hydros prinsipper for samfunnsansvar samsvarer med de prinsippene som gjelder for Suzhou Industrial Park, som styres av Kina og Singapore i fellesskap.

NT4 er hovedentreprenør for det nye anlegget. − Vi besøkte byggeplassene til en utvalgt gruppe entreprenører, og vurderte sikkerhetsforholdene deres på lik linje med pristilbudene, sier Frederix.

Entreprenøren er ansvarlig for bearbeiding av bakkeforhold og oppføring av bygningene, også innvendig. NT4 vil overlevere bygningene i mars 2012. Anlegget vil bli bygget like bak den eksisterende fabrikken.

Stort blir større

Kina er verdens største marked for ekstruderte aluminiumprodukter og står for om lag halvparten av det globale forbruket. Rundt en fjerdedel av markedet ligger i området omkring deltaet til elven Yangtze, som er Kinas mest avanserte og dynamiske industriregion. Suzhou ligger midt i denne regionen.

I tillegg til kunder på presisjonsrør har Hydros enhet i Suzhou bygd opp en betydelig virksomhet for generelle ekstruderte produkter, med muligheter til fabrikasjon som kan øke verdien på profilene. Det nye ekstruderingsanlegget vil overta denne virksomheten, hvor målgruppen blir utenlandske og lokale kunder som krever høyere kvalitetsnivå og service enn normalt.

Hydro leverer mer enn 100.000 ekstruderte profiler i året bare i Europa, og med de framskrittene som er gjort i støpeteknologi øker selskapet stadig sine muligheter. Hver profil blir spesialdesignet i henhold til kundens krav.

 

 

Recommended for you