Skip to content

Nærstående til konserndirektør kjøper aksjer

Nærstående til konserndirektør Johnny Undeli har 23. november 2011 kjøpt 1000 aksjer i Hydro til kroner 24,50 per aksje. Johnny Undeli eier etter dette, inkludert nærstående, 13.132 aksjer i Hydro.

IR + media

Recommended for you