Skip to content

Shanghai Behr venter større virksomhet i aluminium

Shanghai Behr Thermal Systems vokser i rakettfart. Selskapet er bare sju år gammelt, men er allerede blant de aller fremste leverandørene av ventilasjons- og kjølesystemer til biler i det mest folkerike landet i verden. Ifølge Shanghai Behr er selskapets vekst delvis en følge av at de samarbeider med spesialister som Hydro.

− Ettersom Hydro er en av våre viktigste leverandører, ønsker vi å ha dem ved vår side i ambisjonen om å øke forretningsvolumet, sier Xu Min, innkjøpsdirektør og assistent for administrerende direktør i Shanghai Behr Thermal Systems (SBTS).

− Det kinesiske bilmarkedet er i ferd med å bli betydelig. Vi får stor anerkjennelse fra kundene for høy merverdi i våre produkter. Vi er først og fremst opptatt av kvalitet, fordi et godt kvalitetsprodukt gir oss konkurransefortrinn. Hydro tilbyr oss den beste kvaliteten til et bra kostnadsnivå. Men dette må også bli bedre.

− Hydro har vist vilje til å satse med sin investering i ny kapasitet her i Kina. Det er positivt. Vi ser gjerne at Hydro viser samme innsatsvilje på alle områder når det gjelder våre ambisjoner om vekst.

SBTS er et joint venture-selskap der Behr og Shanghai Sanden Behr Automotive Air Conditioning eier 50 prosent hver. Sistnevnte er datterselskap av Shanghai Automotive Industry Corporation, som er den største bilprodusenten i Kina.

Behr, som har sitt globale hovedkontor i Stuttgart i Tyskland, er blant Hydros største kunder på presisjonsrør i aluminium. Anlegget i Tønder i Danmark står for de største leveransene fra Hydro til Behr.


SBTS' avdelingssjef for innkjøp, Zhu Jianjun, og kollegaen Xie Zhimin samarbeider tett med Hydros presisjonsrøranlegg i Suzhou om produkter og utvikling.Mer på gang

Dette gjelder produkter hvor aluminium utgjør rørmaterialet i selskapets varmevekslersystemer, inkludert ladeluftkjølere, oljekjølere, radiatorer og kondensatorer. − Flux-belagte produkter verdsettes av kundene og viser høy årlig vekst, sier Zhu.

Shanghai Behrs anlegg i Pudong kjører drift alle dager i året på sine tre produksjonslinjer for å dekke etterspørselen fra kundene, hovedsakelig i Kina, selv om anlegget også leverer til kunder i India, Japan og Korea. SBTS har planer om å bygge et anlegg til i Kina og å sette opp nye linjer i Pudong. − Vi forventer å ha vår sjuende produksjonslinje på plass i 2014, sier Xie.

Samarbeid på utvikling

SBTS passer på å utvikle og opprettholde en liten kjernegruppe med strategiske leverandører. Xu forklarer at selskapet ber sine ulike avdelinger om å rangere leverandørene, og følger deretter opp med årlige evalueringer. De beste får belønning i form av økt virksomhet. Men det å bli med i denne utvalgte gruppen innebærer også økt ansvar.

− Vi ber våre viktigste leverandører om å dele på ansvaret. Vi er lojale mot hverandre, sier han. − Hydro er en viktig leverandør. Hydro er i kjernegruppen.

Zhu sier SBTS er tilfreds med servicen de får fra Hydro, og at han regner med mer i framtiden. − De er eksperter på aluminium og har ulike typer produkter som er interessante, som valsede produkter og sveisede rør. Nye belegg, nye legeringer og produkter som er bedre i forhold til korrosjon vil også være interessante for oss, sier han.

− Når vi trenger teknisk utvikling må samarbeidet være på plass. Når vi trenger et kostnadsnivå, må de svare på det. Når vi har en ny applikasjon, ønsker vi at de skal være med oss.

Xu framhever at det å samarbeide om nye egenskaper som gir merverdi kan redusere den generelle kostnaden og bidra til å øke marginer, kompetanse og produktkvalitet. − Dette er vårt felles mål. Ikke bare å møte kundenes ønske om reduserte priser.

− Shanghai Behr er en viktig aktør i dette markedet. Vi tror vi kommer til å utvikle vår posisjon svært bra. Men vi har behov for samarbeid med Hydro, som er en av våre strategiske leverandører.

Recommended for you