Skip to content

– Vi skal utfordre verdens sløsing med energi

Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg kom med en klar utfordring til den tradisjonelle oppfatningen om at produksjon av aluminium er negativt for miljøet, da han tidligere denne uken deltok på Technoport-konferansen i Trondheim.

– Ja, produksjon av primæraluminium krever mye energi. Og ja, CO2 er et medfølgende biprodukt av elektrolyseprosessen. Men for å forstå innvirkningen som aluminium har på klimaet, må vi vurdere metallet i et livssyklusperspektiv. Da vil vi oppdage at dette metallet har potensialet til å være klimapositivt, sa Brandtzæg til deltakerne på konferansen.

Technoport-arrangementet, som holdes hvert annet år, tjener som en plattform for dialog mellom beslutningstakere, industrielle aktører og representanter for teknologi- og forskningsmiljøer. Det uttalte målet med konferansen er å gå i bresjen for utvikling av smart teknologi som verktøy for omdanning til en "grønn" økonomi.

– Vi er alle enige om hvor viktig det er for verdensøkonomien å bevege seg fra grå til grønn og utfordre sløsingen med energi. I Hydro ser vi det som vårt ansvar – og som en mulighet – å gjøre vårt for å få det til å skje, sa Brandtzæg. Han forklarte at Hydro har en tretrinns tilnærming til utfordringen.

– Vi kan redusere egne utslipp og eget energiforbruk i produksjonsprosessen for primæraluminium, vi kan hjelpe våre kunder til å redusere sine utslipp, og vårt metall kan bli resirkulert igjen og igjen. Hver gang aluminium blir gjenvunnet, blir energi spart, og det blir mindre CO2-utslipp.

– Det kan kanskje høres ut som "science fiction" at aluminium kan være klimapositivt. Men i realiteten dreier det seg om teknologi, ikke fiksjon, sa Brandtzæg.

Recommended for you