Skip to content

Brandtzæg: Intervju om Q4-resultater

Hydros CEO Svein Richard Brandtzæg er intervjuet av CNN i forbindelse med Hydros resultatfremleggelse for fjerde kvartal 2011, der han forteller om utsiktene i markedet for aluminium.

Klikk på bildet for video.

Recommended for you