Skip to content
– Kallevik har bred operativ og strategisk erfaring fra hele Hydros verdikjede, noe som gir ham en solid plattform for jobben som CFO i Hydro, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

– Etter to i Brasil har Kallevik fått førstehånds erfaring og god forståelse for det strategisk viktige forretningsområdet Bauksitt & Alumina.

Kallevik har en mastergrad i Business Administration fra University of San Francisco. Han har jobbet i Hydro siden 1998 og har hatt en rekke stillinger i hovedkontorfunksjoner og i ulike forretningsområder gjennom hele verdikjeden, i Norge og internasjonal. Hans karriere i Hydro omfatter nøkkelposisjoner innenfor finansområdet, deriblant konsernregnskap, finansiell rapportering, resultatstyring og skatt..

Som CFO erstatter han Jørgen C. Arentz Rostrup, som forlater Hydro for å forfølge andre muligheter.

– Rostrup har hatt en rekke nøkkelstillinger i Hydro. Han har gjort en fremragende jobb i en kritisk omstillingsfase under gjennomføringen av to viktige transaksjoner – oppkjøpet av Vales bauksitt- og aluminavirksomhet i 2011 og den planlagte Sapa-avtalen, som skal sluttføres i første halvdel av 2013. Han har hatt en styrende hånd på imponerende effektive forbedringsprogrammer som har gitt selskapet en solid plattform, sier Brandtzæg.

– Jeg har gjennom 22 år i Hydro hatt en meget interessant karriere innen olje, gass, kraft og aluminium, både i kommersielle, operasjonelle og finansielle stillinger, sier Rostrup. – Jeg forlater Hydro – et sterkt selskap med flotte kolleger – for å ta opp nye muligheter.

Kallevik blir en del av Hydros konsernledelse samtidig som han overtar jobben som CFO.

IR + media

Anbefalt for deg