Skip to content

Hydros gruvevirksomhet for bauksitt i Paragominas undertegnet 18. juni en avtale med sekretariatet for miljøprogrammet “Green Municipalities” i Pará og miljøorganisasjonen Imazon om opplæring av 90 tekniske fagfolk som skal arbeide med programmet.

− Vi er svært opptatt av å skape et mer livskraftig samfunn, sier Johnny Undeli, leder for Hydros forretningsområde Bauksitt & Alumina i Brasil. − Hydros samarbeid med staten Pará og Imazon dekker utdanning og opplæring av tekniske fagfolk, som skal sikre at Pará har nødvendig kompetanse for å overvåke avskogingen og dermed bidra til å dempe klimaendringene.

Teknikerne vil komme fra kommuner i Pará som deltar i programmet, som har mål om å reversere avskogingen og utvikle en sterkere og mer bærekraftig økonomi i regionen.

Grønne kommuner

I henhold til programmet skal en “grønn kommune” utvikle bærekraftige og produktive aktiviteter med lave karbonutslipp og høy profil på samfunns- og miljøansvar. Programmet sikrer også at miljøarbeidet overvåkes kontinuerlig for å kunne vurdere framdriften.


I 2008 var Paragominas en av de byene i Brasil der situasjonen var mest kritisk med hensyn til avskoging. For å unngå straffereaksjoner fra føderale myndigheter gjorde byen en stor innsats sammen med de viktigste samfunnsaktørene i et forsøk på å forbedre miljøsituasjonen. På grunn av dette initiativet var Paragominas den første kommunen i Brasil som kunne strykes fra ”svartelisten” på avskoging.Miljøprogrammet ble lansert i mars 2012 av myndighetene i Pará, og er basert på et vellykket prosjekt som opprinnelig ble utviklet i Paragominas, en by som har hatt utfordringer på miljøsiden i årenes løp.

For å bli en “grønn kommune” er det nødvendig å redusere avskogingen, sikre samsvar med aktuell samfunns- og miljølovgivning, foreta gjenoppretting av forvitrede områder, gjøre bedre bruk av områder som allerede er åpne, og sørge for en forsvarlig forvaltning av urskogen.

Nødvendig med handling

Det kommunene må gjøre er å inngå en lokal pakt med relevante samfunnsaktører, utvikle et kommunalt diagnosesystem om miljø, grunneierforhold, økonomiske forhold og data på landbruk/husdyrhold, og etablere samarbeidsavtaler med offentlige institusjoner, fagforeninger, produsenter, tekniske institusjoner osv.

Det ble opprettet et sekretariat for å styre utviklingen i programmet, som har vært populært hos lokale myndigheter. Av 143 kommunene i staten Pará har 90 blitt med i programmet.

Avtalen som er inngått med Imazon, består av en “teknisk samarbeidsavtale” mellom sekretariatet i programmet, Hydro Paragominas (Mineraçao Paragominas SA) og Imazon med detaljer om mål og ansvar knyttet til opplæring av teknikere, og en kontrakt mellom Hydro Paragominas og Imazon med detaljer om hva Hydro skal bidra med til organisasjonen for å utvikle opplæringsaktivitetene.

Samarbeid avgjørende

− En samarbeidsavtale som denne mellom Hydro, statlige myndigheter og Imazon er avgjørende for å finne svar på miljøutfordringene i Pará, sier seniorforsker Paulo Amaral i Imazon.

− Målet med denne avtalen er å sette miljøavdelingene i de ulike kommunene i stand til å bekjempe avskoging. Hydro spiller en svært viktig rolle i dette samarbeidet og gir et avgjørende bidrag for at staten Para skal kunne nå sitt mål når det gjelder å få kontroll med avskogningen.

Dette målet er å redusere avskogingen med 80 prosent innen 2020, samt å sikre samsvar med miljølovgivningen, noe som vil ta 16 kommuner av listen over de byene i Amazonas-regionen som har de verste avskogingsforholdene.

Representanter fra “Green Municipalities”-programmet vil delta på ulike arrangementer under FNs bærekraftkonferanse Rio+20 i Rio de Janeiro, blant annet med en presentasjon av programmet og signering av en samarbeidsavtale med Fundação Globo for utvikling av videoleksjoner om skogforvaltning.

Anbefalt for deg