Skip to content

Hydro gjør endringer i metallkilden for sine tyske valseverk

Aluminiumselskapet Norsk Hydro ASA har besluttet å øke graden av egenprodusert primæraluminium som kilde for egen videre metallbearbeiding. Mindre kostnadseffektiv omsmelting av kaldmetall vil som følge av dette bli erstattet av primærmetall for selskapets valseverk i Neuss-Grevenbroich i Tyskland.

– Denne endringen i råvaremiksen vil gi positive systemeffekter for Hydros tyske aluminiumvirksomheter og er ledd i vårt pågående arbeid for optimalisering og tilpassing til utfordrende markedsforhold, sier konserndirektør Oliver Bell, leder av Hydros forretningsområde Valsede Produkter.

Gjennom forberedelsene til opptrapping i første halvår 2013 av primærmetallproduksjonen i Neuss som kilde for tyske valseverk, har Hydro inngått kraftkontrakter med den svenske energigruppen Vattenfall om årlige leveranser av til sammen 2,2 TWh (250 MW) årlig over fem år. Kraftkontraktene er en kombinasjon av nye og eksisterende ordninger for energileveranser, tilpasset virksomheten i Neuss.

Produksjonen av primæraluminium i Neuss er nå dedikert til å være råvarekilde for metallet som Hydros valseverkområde benytter i sin virksomhet. Primæranlegget i Neuss har gått på kortsiktige kraftkontrakter siden den tidligere langtidskontrakten utløp ved slutten av 2005.

– Forbedrete rammebetingelser, deriblant en forventet CO2-kompensasjon i Tyskland, gir lettelser i situasjonen for dette effektive smelteverket. Når den ventede CO2-kompensasjonen er på plass, sikter vi mot å gjenoppta en del av den produksjonen som har vært stengt ned i Neuss, slik at produksjonen gjennom første halvdel av 2013 vil øke til om lag 150.000 årstonn, sier Bell.

Som følge av globalt svak etterspørsel og lave aluminiumpriser har Neuss-verket siden mars 2009 vært drevet med en lavere produksjonsgrad på 50.000 tonn per år, mens verkets totale produksjonskapasitet ligger på rundt 230.000 tonn.

Aluminiumverket ble 1. januar 2012 innlemmet i Hydros forretningsområde Valsede Produkter. Gjennom integrasjonen er det realisert positive synergieffekter og identifisert ytterligere muligheter. Å trappe opp produksjonen av primærmetall vil gi positive effekter for Hydros valseverkvirksomheter i aluminium-clusteret Neuss-Grevenbroich og vil erstatte dyrere omsmelting av kaldmetall som kilde for framstilling av valsede produkter.

Neuss-verket, som er 100 prosent eid av Hydro, ligger vest i Tyskland nær Düsseldorf.

IR + media

Recommended for you