Skip to content

Norsk Hydro vurderer utstedelse av nytt obligasjonslån

Norsk Hydro ASA vurderer å utstede nytt obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet med forfallsdato i juli 2019.

Formålet med et eventuelt låneopptak er generell selskapsfinansiering.

Danske Markets og DNB Markets er engasjert som tilretteleggere for det foreslåtte obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Norsk Hydro ASA
Stian Hasle
Tel: +47 97736022

Danske Markets
Per Olav Glendrange
Tel: +47 23139194

DNB Markets
Jan Krogh-Vennemo
Tel: +47 22017789

Recommended for you