Skip to content

I EUs 27 land, i tillegg til EFTA-landene og Tyrkia, har den samlede resirkuleringsandelen økt med ytterligere 2,4 prosent til 66,7 prosent i 2010 (siste tilgjengelige tall).

Denne suksessen skyldes de mange tiltakene for økt innsamling og resirkulering over hele Europa, noe Hydro gir betydelig støtte til i nært samarbeid med våre kunder og andre aluminiumselskaper.

I 2010 gikk det generelle forbruket opp – også for drikkebokser i aluminium. En økning på 2 milliarder enheter ga til sammen et forbruk på 36 milliarder bokser i 2010.

Dette betyr at det er resirkulert minst 24 milliarder aluminiumbokser, noe som har spart miljøet for et utslipp på 2,5 millioner tonn klimagasser. Dette tilsvarer utslippene fra en million personbiler et helt år.

Bransjeforeningen European Aluminium Association (EAA) har nå rapportert om resultater for resirkulering av drikkebokser i aluminium i 20 år på rad. Tidlig på 1990-tallet ble bare 30 prosent av boksene resirkulert. Dette tallet økte til 52 prosent i 2005.

I dag er emballasjeavdelingen i EAA sikker på at europeerne vil resirkulere tre av fire bokser innen 2015, med et enda større vekstpotensial fram mot 2020.

Flere land er allerede i nærheten av dette resultatet, eller har til og med kommet lenger, grunnet en svært effektiv og godt etablert infrastruktur for innsamling og sortering.

Land med velorganiserte "grønt punkt"-systemer samler vanligvis inn drikkebokser i aluminium sammen med annen metallemballasje, og kan lett sortere ut aluminiumdelen etterpå til omsmelting i aluminiumindustrien.

Det samme gjelder i enda større grad for innsamlingssystemer som gir en ren andel brukte aluminiumbokser. Disse boksene er umiddelbart klare for resirkulering til nye bokser eller andre verdifulle aluminiumprodukter som vindusrammer, sykler eller motorblokker, med en energibesparelse på 95 prosent sammenliknet med produksjon av primæraluminium.

Hver boks teller

For å få tak i de gjenværende boksene konsentrerer aluminiumindustrien og boksprodusentene nå seg om bokser som forbrukes "utenfor hjemmet" – for eksempel på jobb eller på arrangementer og festivaler.

Konseptet "Hver boks teller" ble først utviklet i Storbritannia og senere innført i Frankrike, Østerrike, Romania og Ungarn, og snart i Irland. "Hver boks teller" framhever betydningen av å resirkulere hver eneste drikkeboks, uavhengig av hvor innholdet forbrukes.

Med spill, humor og høy stemming er tiltaket om å resirkulere drikkebokser nå på vei rundt i Østerrike under navnet "Jede Dose zählt." På en morsom måte skal det bevisstgjøre folk på betydningen av å resirkulere drikkebokser: "Drikk, klem og resirkuler" er slagordet.

Hans-Jürgen Schmidt, leder for produktøkologi på Hydros forretningsområde Valsede Produkter, sier: − Ingen aluminiumemballasje bør ende opp på søppelfyllinga. Det er derfor viktig å oppmuntre lokale myndigheter og avfallsselskaper til å forbedre eksisterende innsamlings- og sorteringssystemer, for eksempel ved å bruke nyeste sorteringsteknologi som virvelstrømmagneter og høyteknologiske gjenkjenningssystemer som kan skille aluminiumemballasje fra annen emballasje på et øyeblikk.

I denne sammenhengen er EAA svært fornøyde med den nye rapporten om ressurseffektivitet fra Europaparlamentet, der medlemslandene blir bedt om å oppmuntre til bruk av slik teknologi.

I tillegg har Europaparlamentet for første gang anerkjent materialer som metaller som "permanente materialer." Grunnet sine egenskaper er aluminium resirkulerbart i det uendelige.

 

 

Anbefalt for deg