Skip to content

– Årdals to støperier som produserer valseblokk og støpelegeringer (PFA) bruker omsmelting av kaldmetall for å kunne fylle kapasiteten. Mens vi tidligere tjente penger på omsmelting, må vi i dag i praksis betale for å fylle kapasiteten til begge støperiene, sier Olaf Wigstøl, leder av Hydros heleide metallverk.

Ved å stanse ulønnsom omsmelteaktivitet i Årdal kan støperiet for valseblokk håndtere alt flytende metall fra primærproduksjonen. Det vil da ikke lenger være behov for å drive PFA-støperiet. Rundt 60 stillinger er knyttet til omsmelting av kaldmetall ved metallverket.

Hydro og foreningene vil fremover jobbe videre med å redusere de negative konsekvensene av beslutningen for ansatte som blir berørt. Ingen fast ansatte vil bli sagt opp som en følge av beslutningen, og stillingene vil bli faset ut over tid, også gjennom naturlig avgang.

Omsmelting av kaldmetall er fortsatt lønnsomt når det brukes for å ta ned overvarme fra flytmetall, men ikke alene som grunnlag for å drive et støperi. De totale kostnadene med å kjøpe inn og håndtere omsmeltemetallet bidrar også til å redusere lønnsomheten.

– Markedssituasjonen har vært krevende, og av det vi ser i dag vil den fortsatt være utfordrende for mange produsenter. Vi må hele tiden jobbe for å gjøre Hydros anlegg mest mulig robuste, og gjøre de markedstilpasningene som kan styrke våre anlegg, sier Wigstøl.

Hydro vil holde sine leveringsforpliktelser og venter at PFA-støperiet vil stenges i løpet av høsten.

 • Pressekontakt
  Kontakt: Halvor Molland
  Mobil:     +47 92979797
  E-post:   Halvor.Molland@hydro.com
 •  

  Anbefalt for deg

  {{ abstract }}