Skip to content

Dagens studenter designer morgendagens bygg

Studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har gjennom en intensiv uke konkurrert om å designe det beste energipositive representasjonslokalet, med plassering på Akershusstranda i Oslo.

Konkurransen støttes av Lavenergiprogrammet, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og samarbeidsprosjektet Powerhouse, som Hydro er en del av.

Torsdag åpnet en utstilling på det norske design- og arkitektursenteret DogA, der de 12 deltakende arkitektstudentene la fram sine bidrag. Blant publikum var Ap-politiker Hilde Magnusson fra Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, som var imponert over det arkitektstudentene hadde fått til.

– Ambisjonsnivået er høyt innenfor bygg i dag, og det ser man også blant studentene. Jeg er mektig imponert over det studentene har oppnådd, og mener alle er vinnere. Dette er fremtidens måte å bygge på, og vi må prøve å legge til rette for flere Powerhouse-prosjekter, sa Magnusson.

Plusshus på pensum

Gjennom hele vårens semester har representanter for Powerhouse – Hydro, Snøhetta, Skanska, Entra Eiendom og miljøorganisasjonen ZERO – holdt forelesninger ved Arkitekthøyskolen i Oslo. Rådgivere og eksperter har bidratt med en forelesningsrekke med høyt faglig nivå. I forelesningene ble konkrete løsninger fra Powerhouse-prosjektene brukt som eksempler, og kurset ble avsluttet med en ukes arkitektkonkurranse.

– Dette var jo et eksperiment som vi hev oss på, og er et prosjekt som krever mye engasjement. Jeg var usikker på hvordan dette ville bli, men er imponert over hva studentene har klart på bare fem dager, sier professor Marius Nygård ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Oppgaven var å utforme et tenkt utstillings- og representasjonslokale som den norske regjeringen kan bruke til å vise hvordan Norge arbeider for å redusere energiforbruk knyttet til produksjon og bruk av bygninger.

Studentene har gjennom forelesningene fått innsikt i fasadeløsninger, solenergi og andre energibesparende løsninger.

– Det har vært veldig interessant og givende å jobbe med dette prosjektet. Gjennom første fase holdt ulike aktører forelesninger, og vi fikk et godt innblikk i både rehabiliteringsprosjektet på Kjørbo og arbeidet rundt det første energipositive kontorbygget på Brattørkaia i Trondheim, sier en av de 12 arkitektstudentene, Tora Arctander.

Selve konkurransen strakk seg over én arbeidsuke, fra 22. til 26. april. Tidlig mandag fikk studentene utdelt oppgaven, og innen fredag skulle skisse, modell og plan være på plass. Selv om fem dager kan virke for knapt for et slikt prosjekt, synes Arctander de likevel har gjennomført oppgaven på en god måte.

– Den største utfordringen vi møtte, var å gjennomføre prosjektet på bare én uke. Samtidig holdt vi fokus hele veien, og den intensive jobbingen førte til et resultat både jeg og resten av gruppen min er veldig fornøyd med, legger hun til.

Stor applaus

Da juryen entret scenen, satt 12 spente studenter blant publikum i salen. Hver enkelt prosjekt var ifølge juryen gode plusshus med mange gode og miljøvennlige løsninger. Likevel kunne det bare være én vinner, og juryen hadde klare meninger om førsteplassen.

– Vinneren har utviklet et en helhetlig arkitektonisk løsning: Et klart konsept for forming av prosjekt og uterom som gir noe tilbake til byen og samtidig viser god forståelse for plusshus-prinsippene, sier jurymedlem og seniorarkitekt Jette Cathrin Hopp fra Snøhetta.

Applausen fylte rommet da juryen presenterte gruppe 3 med Isaak Bashevkin, Øyvind Anker Ljos og Erik Tollåli som vinnere av årets konkurranse. Med deres engasjement og kreativitet i å finne løsninger for lavt energibehov, stor vekt på termisk inneklima om sommeren og store vindusarealer som vil kunne skape høyt energi- og effektbehov til oppvarming i de kalde årstidene, kunne de gå opp på scenen og motta pris og premie.

Marius Nygård har fulgt studentenes arbeid fra start til mål og mener alle bidragene er reelle plusshus.

– Bidragene har et nivå som er presentabelt for de kravene som stilles i et slikt prosjekt. Hver gruppe har løst oppgaven på en god måte, og rent pedagogisk sett har forelesninger og bruken av Powerhouse-eksemplene vært veldig nyttig, sier Nygård.

Dobbelt så mange påmeldte

Arkitektstudentene har til vanlig ikke så omfattende oppgaver, og har funnet det svært nyttig og lærerikt.

– Det har vært en unik mulighet for oss studenter til å kunne samarbeide og skape relasjoner til dyktige fagfolk. Prosjekter med så store aktører er ikke daglig kost for oss, og vi har fått mye ekstra kunnskap og erfaring av å delta i dette, sier Arctander.

Til neste års prosjekt er det allerede dobbelt så mange påmeldte, noe som illustrerer den økende interessen for lavenergibygg og plusshus.

Recommended for you