Skip to content

Primærinnsidere kjøper aksjer i langtidsinsentivprogram

Etter tilslutning fra generalforsamlingen i Norsk Hydro ASA i 2010 innførte styret et langtidsinsentiv (LTI) i form av en godtgjørelse på 30 prosent og 25 prosent av årlig grunnlønn for henholdsvis konsernsjef og andre medlemmer av konsernledelsen.

Utbetaling av langtidsinsentivet forutsetter at Hydro har hatt positiv underliggende EBIT foregående år. Deltakerne vil være forpliktet til å investere nettobeløpet etter skatt i Hydro-aksjer, og aksjene har en bindingstid på tre år.

Følgende primærinnsidere har 2. april 2013 kjøpt Hydro-aksjer under denne ordningen til kurs 27,19 kroner. 

Navn Aksjer kjøpt Ny be-holdning
Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg  32 284 123 251
Konserndirektør Wenche Agerup 11 840 42 020
Konserndirektør Hans-Joachim Kock 16 520 43 475
Konserndirektør Oliver Bell 20 173 50 631
Konserndirektør Arvid Moss 12 106 98 582
Konserndirektør Hilde Merete Aasheim 14 065 36 698
Konserndirektør Johnny Undeli 13 654 38 238


Totalt 135.652 aksjer har blitt solgt av Hydro til deltakerne i langtidsinsentivordningen.

Hydro eier etter denne transaksjonen 31.294.462 aksjer i eget selskap, og antall utestående aksjer er 2.037.703.814.

Recommended for you