Skip to content

Stort potensial for energipositive kontorbygg

Ved å optimalisere og kombinere kjent teknologi på nye måter skal et ordinært kontorbygg fra 1980-tallet på Kjørbo i Sandvika kunne produsere mer energi enn det bruker. Det er første gang et bygg blir rehabilitert på en slik måte, og metoden kan enkelt overføres til andre kontorbygg.

– Ved hjelp av kjent teknologi, som vi kombinerer på nye måter, har vi klart å finne enkle og logiske løsninger som gjør det mulig å forvandle et relativt ordinært kontorbygg til et bygg som produserer mer energi enn det bruker, sier Kjetil Trædal Thorsen, direktør og partner i arkitektkontoret Snøhetta.

Snøhetta er en av partnerne i Powerhouse, sammen med entreprenøren Skanska, miljøorganisasjonen ZERO, aluminiumselskapet Hydro og Entra Eiendom. Ambisjonen er å utvikle og realisere bygg som har et positivt energiforbruk regnet over levetiden.

– Såvidt vi kjenner til, har ingen tidligere rehabilitert eksisterende kontorbygg til tilsvarende energistandard. Dette er unikt, og samtidig noe alle kan gjøre, sier Thorsen.

Stort potensial

Rundt 80 prosent av byggene som brukes i dag, kan fortsatt være i bruk om 40 år. For å redusere det enorme energiforbruket i bygg er det derfor avgjørende å gjøre noe med eksisterende bygninger.

Totalt årlig energiforbruk for kontorbygg i Norge er 5-6 TWh. Dersom alle kontorbygg ble rehabilitert slik at de produserer mer energi enn de bruker, ville det frigi energi tilsvarende forbruket til rundt 300.000 eneboliger.

– Potensialet for å redusere energiforbruket i eksisterende bygg er enormt. Ved å kombinere svært lav energibruk i selve bygget med lokal energiproduksjon som for eksempel solceller, kan kontorbygninger bli en energikilde og ikke en forbruker av energi, sier Bjørn Holm, direktør for prosjekt og utvikling i Entra Eiendom.

"Grønne" løsninger i gammel bygningsmasse

På Kjørbo i Sandvika ligger det an til at de to byggene kan produsere over 200.000 kWh årlig ved hjelp av solceller. Denne strømmen kan leveres til tekniske anlegg i byggene og også i perioder til strømnettet.

Nøkkelen til å komme positivt ut ligger i integrasjonen av energieffektive tekniske løsninger og helhetlig arkitektur. Byggenes totale behov for energi til varme, kjøling, ventilasjon og belysning ligger an til å bli på rundt 100.000 kWh, eksklusiv brukerutstyr. I regnestykket inngår også energi brukt til produksjon av materialer i bygget, slik at det totalt sett blir et lite energioverskudd.

– Gjennom samarbeidet i Powerhouse har vi kommet frem til grønne løsninger som kan implementeres i eksisterende bygningsmasse. Erfaringene fra dette prosjektet kan brukes i andre prosjekter og på sikt kan ekstrakostnadene ved å bygge slik reduseres til et minimum, sier Anders Danielsson, administrerende direktør i Skanska Norge.

I rehabiliteringen av byggene på Kjørbo er det planlagt at bygget får en fasade i brent tre, samt at innemiljøet blir oppgradert til topp moderne standard med et godt inneklima.

Aluminiumprofiler

Philipp Müller fra Hydros sektor for byggløsninger i aluminium er en av bygningsekspertene som har jobbet mest med løsninger og materialvalg.

– Selv når man regner inn hele byggets levetid, inkludert all energi som er brukt til å produsere byggematerialene, vil bygget være energipositivt. Trolig er dette et av verdens mest energieffektive rehabiliteringsprosjekter, fremholder han.

– På Kjørbo skal vi gjenbruke eksisterende strukturer og byggelementer. Samtidig er vi opptatt av at alle nye materialer skal bli resirkulert etter bruk, uten at de mister noen av sine kvaliteter. Det er en av grunnene til at vi bruker aluminium blant annet i alle vindusprofiler, sier Müller.

Entra Eiendom har nå sendt rammesøknad til Bærum kommune om rehabiliteringen. Samtidig er Entra i dialog om leieavtale med rådgivningselskapet Asplan Viak, som også har deltatt i utvikling av tekniske løsninger i prosjektet. Selve rehabiliteringen er planlagt startet i første kvartal 2013 og kan være fullført rundt et år senere.

Recommended for you