Skip to content

Endringer i Hydros konsernledelse

Det norske aluminiumselskapet Norsk Hydro ASA vil gjøre flere endringer i konsernledelsen for å styrke selskapets forretningsområde Valsede Produkter og forretningskritiske støttefunksjoner på områdene medarbeidere og organisasjonsutvikling, globale rammebetingelser og styring av interessegrupper.

Med virkning fra 1. januar 2015 vil Hydros konsernledelse få fire nye konserndirektører, med Kjetil Ebbesberg som ny konserndirektør for forretningsområdet Valsede Produkter, Hanne Simensen som ny konserndirektør for People & HSE (helse, miljø og sikkerhet), Anne-Lene Midseim som ny konserndirektør for CSR & General Counsel, og Inger Sethov som ny konserndirektør for Communication & Public Affairs.

– Det globale aluminiummarkedet endrer seg raskt. Vinneren i denne bransjen vil bli ledende på kompetanse, innovasjon og teknologi, og opptre ryddig og ansvarlig. Den nye konsernledelsen er vårt svar på en ny framtid i aluminiumindustrien, og skal sikre at Hydro tar en lederposisjon i bransjen og styrker sin evne til å skape verdier, sier Hydros konsernsjef, Svein Richard Brandtzæg.

Ebbesberg leder for Valsede Produkter

Kjetil Ebbesberg (43), i dag leder for Hydros valseverk i Holmestrand, og tidligere konserndirektør for Metallmarked, vil overta som leder for Hydros forretningsområde Valsede Produkter.

Ebbesberg begynte sin karrière i Hydro i 1996, og er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han jobbet som økonomi- og finansdirektør i samvirkeorganisasjonen COOP i perioden 2007-2009, før han kom tilbake til Hydro for å lede forretningsområdet Metallmarked. Siden 2012 har Ebbesberg vært leder for valseverket i Holmestrand, hvor han har opparbeidet seg ytterligere kompetanse på drift i tillegg til den omfattende kommersielle kompetansen han allerede har.

– Vi er veldig glade for å få Kjetil Ebbesberg som ny leder for Valsede Produkter. Med sin solide kombinasjon av kommersiell og operasjonell kompetanse vil ha bidra i det videre arbeidet vårt med kvalitetsheving av porteføljen og styrket kundefokus i nedstrømsdelen av verdikjeden vår, sier Brandtzæg.

Oliver Bell, som har vært konserndirektør for Valsede Produkter siden 2007, forlater Hydro etter 29 år i selskapet for å utforske andre muligheter.

– Bell har vært en viktig bidragsyter til Hydros strategiske dagsorden i mange år. Han har gjort en fremragende jobb med å posisjonere Hydro i den europeiske og globale aluminiumindustrien, spesielt i det kundeorienterte nedstrømsmarkedet. Jeg er lei for at han forlater selskapet, og ønsker ham lykke til i hans videre karriere, sier Brandtzæg.

Styrking av stabsfunksjoner

For å styrke forretningskritiske støttefunksjoner i Hydro vil dagens konsernstaber omorganiseres og deles inn i de to funksjonene People & HSE og CSR & General Counsel. Communication & Public Affairs blir nå en del av konsernledelsen som følge av at globale rammebetingelser og styring av interessegrupper blir stadig viktigere.

Hanne Simensen (47), tidligere leder for HR på forretningsområdet Energi, og i dag leder for Energy Markets i Hydro, vil bli ny leder av People & HSE. Anne-Lene Midseim (46), i dag direksjonssekretær, og tidligere leder av staber på Hydros forretningsområde Bauksitt & Alumina i Brasil, vil gå inn i den nye stillingen i konsernledelsen som konserndirektør for CSR & General Counsel. Dagens direktør for Communication & Public Affairs, Inger Sethov (44), vil fortsette å lede dette området som konserndirektør og medlem av konsernledelsen.

– Disse støttefunksjonene er kritiske for å utvikle vår virksomhet og sikre selskapets evne til å realisere de mulighetene som vår solide plattform gir, sier Brandtzæg.

– Både organisasjonen, kompetansebasen og tilgangen på ledere krever kontinuerlig utvikling som sikrer at vi har talenter og fagfolk som kan oppfylle ambisjonene våre. På samme måte vil vår evne til å sikre konkurransedyktige rammevilkår og evnen til å styre interessegruppene våre være kritiske suksessfaktorer overalt hvor vi befinner oss i verden, sier Brandtzæg.

Wenche Agerup, som i dag er juridisk direktør og konserndirektør for personal og organisasjon, HMS, samfunnsansvar og compliance, forlater selskapet etter 15 år i Hydro.

– Jeg er lei for at Agerup forlater konsernledelsen og Hydro. Hun har gjort en fremragende jobb for selskapet i en rekke ulike lederstillinger med omfattende kommersielt og operasjonelt ansvar, de siste fem årene som juridisk direktør og konserndirektør for Hydros konsernstaber. Agerup har ledet store endringsprosesser og tatt aktivt del i utviklingen av Hydros strategiske retning. Hun har vært med på å utvikle en ny personalstrategi og styrke Hydros compliance-system, sier Brandtzæg.

Etter endringene vil Hydros konsernledelse bestå av:

Svein Richard Brandtzæg, konsernsjef

Hilde Merete Aasheim, konserndirektør, Primærmetall
Kjetil Ebbesberg, konserndirektør, Valsede Produkter
Alberto Fabrini, konserndirektør, Bauksitt & Alumina
Eivind Kallevik, konserndirektør med ansvar for økonomi og finans
Anne-Lene Midseim, konserndirektør, CSR & General Counsel
Arvid Moss, konserndirektør, Energi og forretningsutvikling
Inger Sethov, konserndirektør, Communication & Public Affairs
Hanne Simensen, konserndirektør, People & HSE

 

 

Recommended for you