Skip to content

Hydro inngår ny langsiktig kraftavtale for norsk aluminiumportefølje

Aluminiumselskapet Norsk Hydro ASA har signert en langsiktig kraftavtale med Agder Energi AS, en norsk produsent av fornybar energi, for en årlig leveranse av 0,5 terrawatt-timer (TWh) kraft i ti år fra 2021 til 2030.

Aluminiumselskapet Norsk Hydro ASA har signert en langsiktig kraftavtale med Agder Energi AS, en norsk produsent av fornybar energi, for en årlig leveranse av 0,5 terrawatt-timer (TWh) kraft i ti år fra 2021 til 2030.

Inkludert den ovennevnte kontrakten, så har Hydro i løpet av de siste ukene signert kontrakter for 2,7 TWh i perioden 2021 til 2030.
 
Kontraktene vil bidra til forsyning av kraft til Hydros aluminiumverk i Norge i årene etter 2020, når dagens langsiktige kraftkontrakt med Statkraft løper ut.

Avtalen mellom Hydros heleide datterselskap Hydro Energi AS og Agder Energi Vannkraft AS dekker elektrisitetstilførsel over en tiårsperiode fra 1. januar 2021, med et årlig volum på 0,5 TWh og en total leveranse på 5 TWh.

Investorkontakt
Kontakt Pål Kildemo
Mobil +47 97096711
E-post Pal.Kildemo@hydro.com

Pressekontakt
Kontakt Halvor Molland
Mobil +47 92979797
E-post Halvor.Molland@hydro.com

Recommended for you