Skip to content

Enova-støtte til Hydros teknologipilot godkjent av ESA

EFTAs overvåkingsorgan ESA har godkjent støtten på 1,5 milliarder kroner fra Enova til Hydro for å teste ut verdens mest energi- og klimaeffektive aluminiumsproduksjon i et fullskala pilotanlegg på Karmøy.

Støtten fra Enova har vært en av forutsetningene for å realisere pilotprosjektet. Det viktigste som gjenstår før en investeringsbeslutning er en totalløsning for kraft til pilotanlegget.

Hydro har fått de nødvendige forsikringer fra Statnett om at strømnettet i regionen vil kunne utbygges for å legge til rette for en industriutbygging på Karmøy innen en rimelig tid.

Recommended for you