Skip to content

Flomforebyggende tiltak i Årdal

Som et flomverntiltak fjerner Hydro Energi en bro i turløypen mellom Øvre Årdal og Moa. Årdal Metallverk, det lokale turlaget, Årdal kommune, Sogelaget og Årdal museum vil samarbeide om å dele informasjonen om flomverntiltaket lokalt og ta del i prosessen med å få opp en ny, trygg bro.

- Det ventes store vannmengder i tiden som kommer. Dersom det blir varmt vær i tillegg til nedbør, vil vi stå ovenfor mye vann som skal ned til fjorden på kort tid. Vi ser at et nødvendig sikringstiltak nå er å fjerne gangbroen fra Moa forbi museet og ned til bygda. Den kan utgjøre en fare ved store vannmengder eller flom, sier kraftverksjef i Sogn Anneli Nesteng.

Faren er at dagens installasjon vil kunne fange trevirke og annet som måtte komme ned elva. Det vil kunne danne en demning som ved et eventuelt brudd vil kunne bety oversvømmelser nedstrøms for broen. Dette er noe vi gjør for å være på den sikre siden, forteller VTA (Vassdragsteknisk Ansvarlig) Johnny Bruheim.

Gangbroen er del av en mye brukt lokal turløype fra Øvre Årdal til Moa/Ytre Moa, og Nesteng forteller at målet er få på plass en ny bro i løpet av sommeren eller høsten.

Det lokale turlaget i Årdal, Årdal kommune, Sogelaget i Årdal og Årdal museum vil samarbeide med Hydro Energi om å dele informasjon lokalt om at gangbroen nå er fjernet som et beredskapstiltak og vil ta del i prosessen med å utforme en ny bro på best mulig måte.

Frem til en ny bro er på plass vil metallverket holde porten til området stengt og det vil skiltes på begge sider slik at turgåere er informert om at broen nå er fjernet. Bilveien opp til området kan brukes som en alternativ vei til Moa/Ytre Moa. 

 O.B Hæreid er engasjert som entreprenør i rivningsarbeidet og Per Magne Gullaksen er anleggsleder og koordinerer hms-tiltak fra Hydro sin side.


 

Recommended for you