Skip to content

Konsernsjef i Sapa Svein Tore Holsether slutter for å bli konsernsjef i Yara

Svein Tore Holsether, konsernsjef i selskapet for aluminiumsløsninger Sapa, har informert styret om at han slutter i Sapa for å ta over som konsernsjef i det norske konsernet Yara International ASA, verdens største leverandør av mineralgjødsel.

Holsether tar over som konsernsjef i Yara senest fra 1. oktober 2015. Inntil han tiltrer sin nye rolle i Yara, fortsetter han i sin nåværende rolle som konsernsjef i Sapa.

Prosessen med å finne en etterfølger til Holsether er igangsatt, og ny konsernsjef for Sapa vil bli kommunisert når er rekrutteringsprosessen er fullført.

Sapa er et joint venture eid 50/50 av Hydro og Orkla.

For ytterligere informasjon, se pressemeldinger fra Yara og Sapa

Recommended for you