Skip to content

Ny virksomhet på historisk grunn på Menstad

Hydros eiendom på Menstad mellom Skien og Porsgrunn er solgt til Onarheim-gruppen, som planlegger å videreutvikle sin kjemiske industrivirksomhet der.

Onarheim driver kjemisk industriproduksjon og –import med leveranser av råvarer og tilsetningsstoffer blant annet til Yara på Herøya og til annen norsk industri. De har hittil hatt hovedvirksomheten i Lørenskog og har vært på utkikk etter en større eiendom med dypvannskai der de kan ta imot råvarer med skip. Dette er noe av bakgrunnen for at de nå bygger seg opp i Grenland.


Ansatte får fortsette

– Beliggenheten i Grenland med gode kaianlegg er ideell for oss, sier Terje Selvig, som driver Onarheim Eiendom og tilknyttede selskaper sammen med sine tre sønner. Ved siden av kjemisk produksjon i Lørenskog driver familien import og markedsføring av kjemiske produkter til industriformål, blant annet innenfor bygningsindustri som framstilling av sponplater og gips, asfaltproduksjon, impregnering av merder til fiskeoppdrett, etterbehandling i slakterier, vannbehandling, næringsmidler og det som på godt norsk kalles «health care».

Virksomheten har i dag 30 ansatte. Selvig opplyser at medarbeiderne på Menstad er tilbudt å fortsette i sine jobber etter overtakelsen. Planen er å øke produksjonen, blant annet i samarbeid med utenlandske partnere. Det er derfor sannsynlig at antall ansatte kommer til å øke. Hvor raskt og hvor mye, tør han ikke si foreløpig.

Gunstig plassering

– Eiendommen på Menstad er et godt utgangspunkt for videre vekst. Plasseringen i Grenland er gunstig, ikke minst fordi det er et godt etablert miljø for kjemisk industri i regionen, sier Terje Selvig.

Menstad Næringspark ligger helt nede ved elven i Skien kommune, så å si midt mellom Porsgrunn og Skien. Eiendommen ble kjøpt og tatt i bruk av Norsk Hydro i 1908 for å skipe gjødsel og andre produkter fra anleggene på Notodden og Rjukan. Havnen var i bruk helt fram til 1991, da fabrikken på Rjukan ble lagt ned. Området har siden vært brukt til ulike formål.

I og med at Hydro ikke lenger har egen produksjon i Grenland, har selskapet valgt å selge eiendommen på Menstad, som er på 47 mål.

Menstad-slaget

På grunn av at også skipningen av tungtvann skjedde herfra, ble området rammet av de alliertes bombing under krigen. Det var dessuten på dette området Menstad-slaget fant sted i 1931, av mange ansett som selve symbolet på arbeidskonfliktene i «de harde 30-åra».

Hva var det egentlig som skjedde? Les mer om Menstad-slaget her.

Recommended for you